Råbylundskolan och nya gymnastikhallen

Lunds kommun ska bygga en ny skola för årskurs F-3 i Råbylund. 300-360 elever ska gå i skolan som också ska inrymma en mindre idrottshall. På platsen ska vi även bygga en gymnastikhall.

Bilden visar en ritning över Råbylundskolan och den nya gymnastikhallen. Ritningen visar var Råbylundskolan och gymnastikhallen ska byggas.

Råbylundskolan byggs i två våningar. Sammanlagt blir skolan och gymnastikhallen 7 000 kvadratmeter. Skolgården får både ytor med lekredskap och naturliga lekområden med buskar träd och gräs. Det ska även finnas ett klätternät under ett skärmtak, som ger skugga varma dagar.

Detta händer i bygget

I december 2020 startade förberedande markarbeten. Då avverkades några mindre träd och sly vid Prästavägen. I början av 2021 justerade vi höjdskillnader inom tomten och grundlägger för byggnaden. Under våren-sommaren 2021 beräknas bottenplattan till byggnaderna vara klar och då reser vi stommen (bjälklag och väggar).

Så påverkas trafiken

Under vintern 2020 och våren 2021 utförde vi schaktarbeten och grävningar.  Prästavägen från norra delen av skolgården till Råbylundsvägen är avstängd från den 14 december. Entreprenören sätter upp skyltar på plats. Detta ska inte påverka er som bor i området nämnvärt. Råbylundsvägen och busstrafiken påverkas inte.

Hållbarhet

Råbylundskolan och gymnastikhallen byggs enligt miljöbyggnad nivå silver. Skolan får sedumväxter på delar av taket och gymnastikhallen har solceller på taket.

Tidplan

Inflyttning sker under sommaren 2022 så att skolan och gymnastikhallen är klara att tas i bruk höstterminen 2022.

 

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/rabylundskolan_gymnastikhall