Här bygger och renoverar vi skolor

Vilka förskolor och skolor byggs om, renoveras och uppdateras? Var byggs det nya skolor och förskolor? Här hittar du planerade och pågående projekt.

Lundafastigheter och Serviceförvaltningen förvaltar och underhåller förskolor, skolor och idrottshallar, men bygger också nytt, bygger om eller bygger till utifrån kommunens behov.

Brunnshög F-3

I Brunnshög kommer det att byggas en ny F-3-skola samt idrottshall.

Status: beslutad men ej påbörjad (kommer tidigast att påbörjas 2023).
Adress: ej klar (Östra Torn 27:2)
Arkitekt: -
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: -

Campus Vipan (skiss)

Campus Vipan

Om- och tillbyggnad av området för framtida samlokalisering av gymnasieskola och komvux.
Läs mer om projektet 

Enestugan

Enestugans förskola utgörs idag av två delbyggnader som byggda vid olika tidpunkter. Eftersom byggnaderna börjar gamla och slitna, ska de ersättas av en ny byggnad. Den nya förskolan upprättas för sex avdelningar med kök, möjlighet att sova ute och solcellsanläggning. Under byggtiden kommer barnen att evakueras till Welins förskola som ligger i närheten. Skolgården till Enestugan är stor och rymlig. Även efter ombyggnaden ska skolgården behålla en stor del av sin naturliga prägel.

Status: Projektering pågår
Rivning av den befintliga skolan: Andra kvartalet 2021
Adress: Södra Fäladsvägen 7, Genarp
Arkitekt: Wigot Arkitekter
Entreprenad: NBI
Beräknad inflyttning: Tredje kvartalet 2022
Påverkan av trafiken: Det kommer att bli en del byggtrafik. Om det blir bullrande arbete som påverkar omgivningen, informerar entreprenören i god tid. 

 


Flygbild över kommande Hedda Anderssongymnasiet
Hedda Anderssongymnasiet + Svaneskolan

Ny gymnasieskola och högstadium på nuvarande Svaneskolans tomt.
Läs mer om projektet 

Klostergårdsskolan

Etappvis underhållsrenovering och anpassning av skolbyggnader. Nu är etapp två snart färdigställd.

Adress: Nordanväg 13
Arkitekt: Lotta Sundström Wigot konsult AB
Entreprenad: PEAB Byggservice AB Generalentreprenör, utförandeentreprenad
Status: Ombyggnaden pågår.
Beräknad inflyttning: Byggnad E: Färdigställd vecka 44 2020, verksamheten flyttar in efter julledigheten.
Byggnad D: Produktionen startar vecka 44. Byggnaden är färdigställd vecka 53 2020.
Byggnad C: Produktionen startar vecka 53 2020. Byggnaden är färdigställd vecka 8 2021.
Byggnad B: Produktionen startar vecka 8 2021. Byggnaden är färdigställd vecka 16 2021.
Byggnad A: Produktionen startar vecka 16 2021. Byggnaden är färdigställd sommarlovet 2021.
Ombyggnad klar: sommaren 2021.

Parkskolan

Parkskolan renoveras och får en tillbyggnad för framtida behov av undervisningslokaler.

Status: Beslutad, projektering pågår
Adress: Nygatan 21/Svanegatan
Arkitekt: Horisont Arkitekter
Entreprenad: Inte utsedd än
Beräknad inflyttning: Tidplan inte klar

Råbylundskolan

Lunds kommun ska bygga en ny skola för årskurs F-3 i Råbylund. 300-360 elever ska gå i skolan, som också ska inrymma en mindre idrottshall. På platsen ska vi även bygga en gymnastikhall. 

Status: Bygget startar i december 2020
Adress: Ännu ej bestämd 
Arkitekt: Horisont Arkitekter AB
Entreprenad: Servicekuben AB
Beräknad inflyttning: Inflyttning sker sommaren 2022, så att skolan och gymnastikhallen är klara att tas i bruk höstterminen 2022.

Läs mer om projektet