Här bygger och renoverar vi skolor

Vilka förskolor och skolor byggs om, renoveras och uppdateras? Var byggs det nya skolor och förskolor? Här hittar du planerade och pågående projekt.

Lundafastigheter och Serviceförvaltningen förvaltar och underhåller förskolor, skolor och idrottshallar, men bygger också nytt, bygger om eller bygger till utifrån kommunens behov.

Brunnshög F-3

I Brunnshög kommer det att byggas en ny F-3-skola samt idrottshall.

Status: beslutad men ej påbörjad (kommer tidigast att påbörjas 2023).
Adress: ej klar (Östra Torn 27:2)
Arkitekt: -
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: -

Campus Vipan (skiss)

Campus Vipan

Om- och tillbyggnad av området för framtida samlokalisering av gymnasieskola och komvux.
Läs mer om projektet 

 

Enestugan

Enestugans förskola utgörs idag av två delbyggnader som byggda vid olika tidpunkter. Eftersom byggnaderna börjar gamla och slitna, ska de ersättas av en ny byggnad. Den nya förskolan upprättas för sex avdelningar med kök, möjlighet att sova ute och solcellsanläggning. Under byggtiden kommer barnen att evakueras till Welins förskola som ligger i närheten. Skolgården till Enestugan är stor och rymlig. Även efter ombyggnaden ska skolgården behålla en stor del av sin naturliga prägel.

Status: Projektering pågår. Upphandling sker under januari 2021.
Rivning av den befintliga skolan: Andra kvartalet 2021
Adress: Södra Fäladsvägen 7, Genarp
Arkitekt: Wigot Arkitekter
Entreprenad: Totalentreprenad
Beräknad inflyttning: Tredje kvartalet 2022
Påverkan av trafiken: Det kommer att bli en del byggtrafik. Om det blir bullrande arbete som påverkar omgivningen, informerar entreprenören i god tid. 

Guldåkerns förskola

Ny förskola med sex avdelningar på Södra Råbylund, kommer att ge plats till cirka 100 barn. Förskolan byggs i två våningar med tegelfasad, solceller på taket och enligt miljöbyggnad nivå silver. Det blir ett eget tillagningskök på förskolan. Den uppvuxna skolgården med förplanterade buskage och grusgångar ska gestaltas för att inbjuda till kreativitet och lek i olika miljöer. Det ska också finnas ett växthus som förskolan kan använda.

 

Status: påbörjad
Adress: Guldåkersvägen 1
Arkitekt: Horisont Arkitekter
Entreprenad: NBI Bygg AB
Beräknad inflyttning: Mitten av december 2020. 

Flygbild över kommande Hedda Anderssongymnasiet
Hedda Anderssongymnasiet + Svaneskolan

Ny gymnasieskola och högstadium på nuvarande Svaneskolans tomt.
Läs mer om projektet 

Klostergårdsskolan

Etappvis underhållsrenovering och anpassning av skolbyggnader. Nu är etapp två snart färdigställd.

Adress: Nordanväg 13
Arkitekt: Lotta Sundström Wigot konsult AB
Entreprenad: PEAB Byggservice AB Generalentreprenör, utförandeentreprenad
Status: Ombyggnaden pågår.
Beräknad inflyttning: Byggnad E: Färdigställd vecka 44 2020, verksamheten flyttar in efter julledigheten.
Byggnad D: Produktionen startar vecka 44. Byggnaden är färdigställd vecka 53 2020.
Byggnad C: Produktionen startar vecka 53 2020. Byggnaden är färdigställd vecka 8 2021.
Byggnad B: Produktionen startar vecka 8 2021. Byggnaden är färdigställd vecka 16 2021.
Byggnad A: Produktionen startar vecka 16 2021. Byggnaden är färdigställd sommarlovet 2021.
Ombyggnad klar: sommaren 2021.

Ladugårdsmarken

Ombyggnad från skola till förskola. Vi gör enklare planlösningsförändringar och anpassar olika installationer så att det ska passa yngre barn. Vi ser också över det övergripande larmet och förbättrar lokalerna när det gäller underhåll och energiåtgång.

Status: Ombyggnaden pågår.
Adress: Juryvägen 40
Arkitekt: PE Arkitekter
Entreprenad: Totalentreprenad, Gärahovs Bygg
Beräknad inflyttning: Årsskiftet 2020/2021
Påverkan av trafiken: Ingen

Parkskolan

Parkskolan renoveras och får en tillbyggnad för framtida behov av undervisningslokaler.

Status: beslutad, projektering pågår
Adress: Nygatan 21/Svanegatan
Arkitekt: Horisont Arkitekter
Entreprenad: inte utsedd.
Beräknad inflyttning: tidsplan inte klar

Svaleboskolan

I Veberöd bygger vi ett nytt tillagningskök med matsal till Svaleboskolan.

Status: Nyproduktion av byggnaden pågår
Adress: Skolgatan 4
Arkitekt: PE arkitekter/Agneta Ljungberg arkitekter AB
Entreprenad: Otto Nilssons Byggnads AB (totalentreprenad)
Beräknad inflyttning: våren 2021