Här bygger och renoverar vi skolor

Lundafastigheter/Serviceförvaltningen förvaltar och underhåller förskolor, skolor, idrottshallar, brandstationer, butiks- och kontorslokaler men bygger också nytt, bygger om eller bygger till utifrån kommunens behov.

På den här sidan hittar du information om några av våra pågående och kommande projekt i kommunen.

Är du nyfiken på vilka bostäder, som byggs i kommunal regi, kan du läsa mer om pågående projekt och hur du söker bostad via LKF, Lunds Kommuns Fastighetsbolag. 

LKF:s hemsida

Brunnshög F-3

I Brunnshög kommer det att byggas en ny F-3-skola samt idrottshall.

Status: beslutad men ej påbörjad (kommer tidigast att påbörjas 2020).
Adress: ej klar (Östra Torn 27:2)
Arkitekt: -
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: -

Campus Vipan (skiss)

Campus Vipan

Om- och tillbyggnad av området för framtida samlokalisering av gymnasieskola och komvux.
Läs mer om projektet 

Guldåkerns förskola

Ny förskola med 6 avdelningar på Södra Råbylund, kommer att ge plats för cirka 100 barn.

Status: påbörjad
Adress: Guldåkersvägen 1
Arkitekt: Horisont Arkitekter
Entreprenad: NBI Bygg AB
Beräknad inflyttning: 2021

Flygbild över kommande Hedda Anderssongymnasiet
Hedda Anderssongymnasiet + Svaneskolan

Ny gymnasieskola och högstadium på nuvarande Svaneskolans tomt.
Läs mer om projektet 

Katedralskolan

På Katedralskolans gård uppförs ny matsal och en tredje våning på den nyaste av längorna. Skolgården får successivt en bättre och trevligare utemiljö.

Status: påbörjad
Adress: Stora Södergatan 22
Arkitekt: Horisont Arkitekter/Wigot
Entreprenad: Skanska
Beräknad inflyttning: 2020

Klostergårdsskolan

Etappvis underhållsrenovering och anpassning av skolbyggnader.

Status: upphandling av entreprenad (december 2019-januari 2020)

Ladugårdsmarken

Ombyggnad av skolsalar från skola till förskola.

Status: upphandling av entreprenad (januari-februari 2020)

Parkskolan

Parkskolan renoveras samt får tillbyggnad för framtida behov av undervisningslokaler.

Status: beslutad, projektering pågår
Adress: Nygatan 21/Svanegatan
Arkitekt: Horisont Arkitekter
Entreprenad: ej utsedd.
Beräknad inflyttning: tidsplan ej klar

Svaleboskolan

I Veberöd bygger vi ett nytt tillagningskök med matsal till Svaleboskolan

Status: Rivning pågår, nyproduktion av påbörjas därefter på samma plats
Adress: Skolgatan 2-4
Arkitekt: PE arkitekter/Agneta Ljungberg arkitekter AB
Entreprenad: Otto Nilssons Byggnads AB (totalentreprenad)
Beräknad inflyttning: våren 2021

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Bryggaregatan 23, Lund

Felanmälan:
Lunds kommuns verksamheter felanmäler i första hand via formulär på Inloggad.

Du når Lundafastigheters kundtjänst vardagar 07.00-16.00 på telefon 046-359 4040.

Kvällar och helger svarar Larmcentralen på samma nummer. Observera: ring endast om ditt ärende är akut och kan innebära fara för liv eller egendom!

 

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se