Här bygger och renoverar vi skolor

Lundafastigheter/Serviceförvaltningen förvaltar och underhåller förskolor, skolor, idrottshallar, brandstationer, butiks- och kontorslokaler men bygger också nytt, bygger om eller bygger till utifrån kommunens behov.

På den här sidan hittar du information om några av våra pågående och kommande projekt i kommunen.

Är du nyfiken på vilka bostäder, som byggs i kommunal regi, kan du läsa mer om pågående projekt och hur du söker bostad via LKF, Lunds Kommuns Fastighetsbolag. 

LKF:s hemsida

Brunnshög F-3

I Brunnshög kommer det att byggas en ny F-3-skola samt idrottshall.

Status: beslutad men ej påbörjad (kommer tidigast att påbörjas 2020).
Adress: ej klar (Östra Torn 27:2)
Arkitekt: -
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: -

Campus Vipan (skiss)

Campus Vipan

Om- och tillbyggnad av området för framtida samlokalisering av gymnasieskola och komvux.
Läs mer om projektet

Guldåkerns förskola

Ny förskola med 6 avdelningar på Södra Råbylund, kommer att ge plats för cirka 100 barn.

Status: påbörjad
Adress: Guldåkersvägen 1
Arkitekt: Horisont Arkitekter
Entreprenad: NBI Bygg AB
Beräknad inflyttning: 2021

Flygbild över kommande Hedda Anderssongymnasiet

Hedda Anderssongymnasiet + Svaneskolan

Ny gymnasieskola och högstadium på nuvarande Svaneskolans tomt.
Läs mer om projektet 

Idalaskolan

Idalaskolan

Den tidigare Idalaskolan ersätts av en ny förskola och F-3-skola med plats för sammanlagt 300 barn. Skolan får även en ny idrottshall.

Status: produktion påbörjad
Adress: Mäster Knuds väg, Veberöd
Arkitekt: Wigot Arkitekter/SEWS Arkitekter
Entreprenad: ERHO Bygg
Beräknad inflyttning: Höstterminen 2020.

Katedralskolan

På Katedralskolans gård uppförs ny matsal och en tredje våning på den nyaste av längorna. Skolgården får successivt en bättre och trevligare utemiljö.

Status: påbörjad
Adress: Stora Södergatan 22
Arkitekt: Horisont Arkitekter/Wigot
Entreprenad: Skanska
Beräknad inflyttning: 2020

Klostergårdsskolan

Etappvis underhållsrenovering och anpassning av skolbyggnader.

Status: upphandling av entreprenad (december 2019-januari 2020)

Ladugårdsmarken

Ombyggnad av skolsalar från skola till förskola.

Status: upphandling av entreprenad (januari-februari 2020)

Parkskolan

Parkskolan renoveras samt får tillbyggnad för framtida behov av undervisningslokaler.

Status: beslutad, projektering pågår
Adress: Nygatan 21/Svanegatan
Arkitekt: Horisont Arkitekter
Entreprenad: ej utsedd.
Beräknad inflyttning: tidsplan ej klar

Svaleboskolan

I Veberöd bygger vi ett nytt tillagningskök med matsal till Svaleboskolan

Status: Rivning pågår, nyproduktion av påbörjas därefter på samma plats
Adress: Skolgatan 2-4
Arkitekt: PE arkitekter/Agneta Ljungberg arkitekter AB
Entreprenad: Otto Nilssons Byggnads AB (totalentreprenad)
Beräknad inflyttning: våren 2021

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Bryggaregatan 23, Lund

Felanmälan:
Lunds kommuns verksamheter felanmäler i första hand via formulär på Inloggad.

Du når Lundafastigheters kundtjänst vardagar 07.00-16.00 på telefon 046-359 4040.

Kvällar och helger svarar Larmcentralen på samma nummer. Observera: ring endast om ditt ärende är akut och kan innebära fara för liv eller egendom!

 

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se