Öppna förskolor

Du som är hemma med små barn, som inte är inskrivna i förskolan, är varmt välkommen till någon av våra öppna förskolor. De öppna förskolorna är en mötesplats för både barn och vuxna!

På grund av covid-19 bedrivs inte verksamheten som vanligt på våra öppna förskolor.  

De öppna förskolorna vänder sig till barn som inte är inskrivna i förskolan och till dig som vuxen. Du får möjlighet att träffa och umgås med andra vuxna, samtidigt som barnet får träffa och leka med andra barn. Syftet med de öppna förskolorna är att erbjuda barn en pedagogisk gruppverksamhet, och förskolorna kan även fungera som ett komplement till förskolan.

Du behöver inte anmäla dig i förväg till den öppna förskolan, utan är välkommen när som helst under förskolornas öppettider. Du väljer själv hur ofta du vill komma. Den öppna förskolan kostar inget.

I Lund finns det två öppna förskolor:

Öppna förskolan Kulan på familjecentralen Fäladsfamiljen

Öppna förskolan Söderlek

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/oppna-forskolor