Kvälls-, natt- och helgomsorg

Om ditt barn går på förskola eller i kommunal pedagogisk omsorg, har du tillgång till Röda Stugans kvälls-, natt- och helgomsorg.

Om du jobbar på obekväma arbetstider (kvälls- natt- och helgtider), har du tillgång till förskolan Röda Stugan. Röda Stugan är öppen alla dagar, dygnet runt.

Vänd dig till ditt närmsta skolkontor eller direkt till Röda Stugan för mer information.

Röda Stugan
Förskolechef:
Cecilia Norling
E-post: cecilia.norling@lund.se
Telefon: 046-359 42 78

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningarna

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se

Barn- och skolförvaltning Lund Öster

Adress: Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundoster@lund.se

Öppettider: Skolkontoret har vanligtvis öppet klockan 0816 måndag till torsdag, fredag klockan 0815. Övrig tid efter överenskommelse.