Kvälls-, natt- och helgomsorg

Om du arbetar obekväma arbetstider (kvälls- natt- och helgtider) och har barn som går i förskola eller kommunal pedagogisk omsorg, så har du tillgång till kvälls-, natt- och helgomsorg på förskolan Röda stugan.

Röda Stugan är öppen alla dagar, dygnet runt.

Vänd dig till ditt närmsta skolkontor eller direkt till Röda Stugan för mer information. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på sidan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Kontakt

Röda Stugan

Besöksadress: Sölvegatan 17, 223 62 Lund
Karta: Se Röda Stugan på en karta
Telefon: 046-359 56 78
Telefontid på vardagar 6.30–7.30 & 16.00–21.30 och helger 6.30–21.30
Frånvaroanmälan: 046-359 56 78

  • Gula  046-359 56 85
  • Röda 046-359 89 09
  • Blå    046-359 89 10 

Förskolechef: Cecilia Norling
Telefon: 046-359 42 78
E-post: cecilia.norling@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se