Kvälls-, natt- och helgomsorg

Om du arbetar obekväma arbetstider (kvälls- natt- och helgtider) och har barn som går i förskola har du tillgång till kvälls-, natt- och helgomsorg på förskolan Röda stugan.

Röda Stugan är öppen alla dagar, dygnet runt. Vänd dig direkt till Röda Stugan för mer information. 

Röda Stugan