Kvälls-, natt- och helgomsorg

Om ditt barn går på förskola eller i kommunal pedagogisk omsorg, har du tillgång till Röda Stugans kvälls-, natt- och helgomsorg.

Om du jobbar på obekväma arbetstider (kvälls- natt- och helgtider), har du tillgång till förskolan Röda Stugan. Röda Stugan är öppen alla dagar, dygnet runt.

Vänd dig till ditt närmsta skolkontor eller direkt till Röda Stugan för mer information.

Röda Stugan
Förskolechef:
Cecilia Norling
E-post:cecilia.norling@lund.se
Telefon:046-359 42 78

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se