Kvälls-, natt- och helgomsorg

Om du arbetar obekväma arbetstider (kvälls- natt- och helgtider) och har barn som går i förskola har du tillgång till kvälls-, natt- och helgomsorg på förskolan Röda stugan.

Beroende på hur behovet ser ut kan du antingen ansöka om en plats enbart på Röda stugan eller kan du välja att ha barnet i en av våra vanliga förskolor, som sedan kompletteras med tid på Röda stugan efter behov. Röda Stugan är öppen alla dagar, dygnet runt. Vänd dig direkt till Röda Stugan för mer information. 

Röda Stugan