Kommunal pedagogisk omsorg

Från höstterminen 2019 finns pedagogisk omsorg inte längre som ett alternativ i Lund. Barnomsorgsadministratörerna på Barn- och skolförvaltningen hjälper dig gärna om du har frågor om förskola och barnomsorg.

Kommunal pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) innebär att ditt barn har sin förskoleverksamhet hos en dagbarnvårdare, vanligtvis i dagbarnvårdarens hem. Ditt barn får vara i mindre barngrupper med cirka fyra till sex barn i hemmiljö med pedagogisk verksamhet. Barnet får även regelbundet vara med i större barngrupper när de olika dagbarnvårdarna och deras barngrupper träffas. Genom gemensamma lekar och aktiviteter får barnet på så vis lära sig att känna samhörighet i en större grupp.

Starta pedagogisk eller enskild verksamhet

Är du intresserad av att starta pedagogisk omsorg eller en enskild verksamhet?

Starta och driva fristående förskola och pedagogisk omsorg

Du kan också kontakta utbildningsförvaltningen på 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kommunal-pedagogisk-omsorg