Förskolan Uroxen

Välkommen till förskolan Uroxen på Gunnesbo i norra Lund.

Om oss

Uroxen är en förskola i ett lummigt område nära Gunnesboskolan. Uroxen har en stor, grönskande och tillgänglig utemiljö som ger barnen möjlighet att utveckla sin motorik och lek. Personalen och barnen ger sig ofta ut och utforskar närområdet med många grönområden, lekplatser och en 4-H gård.

Uroxens lokaler är stora och tillgängliga för alla barn. Personalen använder förutom talspråk, TAKK, bildstöd och teckenspråk att kommunicera med. Uroxen har en språkgrupp med 4-5 språkplatser. Förutom förskollärare och barnskötare arbetar 2 specialpedagoger på Uroxen, en i språkgruppen och en övergripande.

Uroxen har ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna för att skapa bästa förutsättningar för barnen att kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande genom leken

På Uroxen arbetar vi efter tanken att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn. Vi ser leken som förskolans främsta redskap för omsorg, utveckling och lärande. På förskolan sker undervisning genom lek och utgår ifrån barnens erfarenheter och förståelse. Personalen utmanar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.

Mångfald och inkludering ser vi som en stor tillgång och hos oss lär barnen sig tidigt att förstå och respektera människors olikheter. På Uroxen möts varje barn utifrån sina egna förutsättningar. Det som driver Uroxen framåt är lusten att lära i sampel med andra hos såväl barnen som personalen. Nyfikenheten är ständigt närvarande och personalen är medupptäckare tillsammans med barnen.

På Uroxen arbetar vi även för ett hållbart lärande genom Grön Flagg. Vi vill ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin närmiljö, natur och samhälle.

All mat lagas från grunden i Uroxens kök och här bakas även allt bröd. Mer än 90 procent av maten som serveras är ekologisk.

Förskolan Vinden är en uteförskola, som är knuten till Uroxen och ligger vid Gunnesbo gård.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/uroxen

Kontakt

Uroxen

Besöksadress: Gunnesbovägen 4, 226 54 Lund
Karta: Se Uroxen på en karta
Telefon: 046-359 57 32
Franmälan: 073-415 05 64

Rektor: Cecilia Rietz
Telefon: 046-359 57 32
E-post: cecilia.rietz@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se