Tirfing

Tirfing är en förskola på Linero i östra Lund.

Tirfings förskola är en förskola med tre avdelningar, Grön som har barnen som är 1-3 år , Gul som har barn 3-5 år och Röd som har barn 3-5 år.

Så här jobbar vi

Vi vill erbjuda en rolig, trygg och lärorik miljö där alla barn trivs och utvecklas och där alla föräldrar känner sig delaktiga och är nöjda med verksamheten. På vår förskola jobbar vi mycket med språket och detta gör vi genom mattelek, dans, drama, språklek, sång och musik. På vår förskola har vi en del gemensamma lokaler som används flitigt av alla avdelningar och ett av dessa rum är vårt förskolebibliotek. Vi har en fin gård som uppmuntrar och stimulerar till lek och rörelse och många utomhuspedagogiska aktiviteter.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/tirfing