Regnbågens förskola

Välkommen till Regnbågens förskola på Mårtens Fälad

Regnbågens förskola är en förskola på Mårtens Fälad i Lund.

På förskolan finns 6 avdelningar:

  1. Stjärnan 1–3 år
  2. Ateljén 1–3 år
  3. Solen 1–5 år
  4. Månen 3–5 år
  5. Galaxen 2–5 år
  6. Planeten 3–5 år.

Vi lägger grunden för ett livslångt lärande i en miljö som väcker glädje, skapar trygghet och som bjuder in till lek. Vi har skapat en utvecklande och inspirerande lärmiljö såväl inomhus som utomhus. Dessutom har vi deltagit i ett belysningsprojekt som ger oss en lugn och harmonisk lärmiljö.

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare och många har en lång yrkeserfarenhet. Vi tillagar vår goda mat i det egna köket, där en kokerska och ett ekonomibiträde arbetar.

Så här jobbar vi

På förskolan Regnbågen vill vi ge barnen mycket tid till utvecklande lek och rörelse både inom- och utomhus.Vi har en bra närmiljö och en härlig och fantasirik gård där barnen får utlopp för sin kreativitet och sitt rörelsebehov.I vår lekhall har vi rörelse och gymnastik till musik.För att ge barnen naturupplevelsergår vi regelbundet på utflykter.

I verksamheten betonar vi framför allt leken. Genom att utgå från barns intresse stimulerar vi deras inlärning och sociala träning.

På fredagarna har vi en gemensam sångstund. Den språkliga träningen och matematiska inlärningen går som en röd tråd genom hela verksamheten.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/regnbagen

Kontakt

Regnbågen

Besöksadress: Kollegievägen 5, 224 78 Lund
Karta: Se Regnbågen på en karta
Telefon: 046-359 41 71
Frånvaroanmälan: 046-359 65 00

Rektor: Ulrika Wahlqvist
Telefon: 046-359 41 71
E-post: ulrikawahlqvist@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se