Östertull Montessoriförskola

På Östertull Montessoriförskola arbetar vi enligt montessoripedagogiken.

Så här jobbar vi

Tre viktiga uttryck som Maria Montessori (montessoripedagogikens grundare) använde sig av var - Hjälp mig att hjälpa mig själv - Följ barnet och - All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling. Dessa tre uttryck är ledord för vårt arbete på Östertull Montessoriförskola.

I praktiken bygger pedagogiken på fyra moment:

  • Respekt för barnet, för individen
  • En förberedd miljö
  • Frihet och ansvar
  • Helheten före detaljerna

Vi ser barnet i centrum i en väl förberedd miljö där pedagogen följer barnet.

Vi strävar efter att barnen ska bli självständiga.

Vi ser barnet och hela dess dag som en helhet. Barnet ska få välja själv utifrån dess egna behov och förutsättningar.

Vi erbjuder därför en bredd i vår miljö och barnet får välja fritt under hela dagen, förutom montessorimaterial finns det bl.a. plats för grovmotoriska övningar, vanliga leksaker och andra kreativa aktiviteter som stimulerar barnets fantasi och förmågor.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/ostertull

Kontakt

Östertull

Besöksadress: Östra Mårtensgatan 12 D, 223 61 Lund
Karta: Se Östertull Montessoriförskola på en karta
Telefon: 046-359 73 80
Frånvaroanmälan: 046-359 73 80
E-post: 
ostertullsmontessoriforskola@gmail.com

Tf Rektor: Eva Clausson
Telefon: 046-359 36 33
E-post: eva.clausson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se