Nyvångs förskola

Välkommen till oss på Nyvångs förskola i Dalby! Vi bjuder på en rolig, lärorik, utvecklande och trygg verksamhet.

Nyvångs förskola öppnade 2012 och ligger centralt i Dalby bredvid Nyvångsskolan. Vi har en mycket fin närmiljö, en härlig byggnad och fina omgivningar som lockar till lek. Förskolan består av ca 50 barn i åldrarna 1–5 år.

Vi arbetar mycket med vårt värdegrundsarbete och inspirerar barnen att utforska omvärlden utifrån deras egna förutsättningar. I förskolan får barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

Vi samarbetar med Malmö Högskola

Sedan 2016 har förskolan blivit utsedd till att vara en så kallad övningsförskola vilket innebär att studenter från Malmö Högskola genomför sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss. Detta medför att förskolan får ta del av ett större pedagogiskt utvecklingsarbete i samverkan med högskolan. Förskolan är sedan flera år tillbaka även certifierad för utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" vilket vi är stolta över. Att vara övningsförskola innebär kontinuerlig kompetensutveckling för pedagogerna genom intervjuer och observationer.

Så här arbetar vi

Nyvångs förskola arbetar efter en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik och erbjuder en lustfylld och lärorik miljö där barnen får möjlighet att utvecklas individuellt utifrån sina egna förutsättningar och behov. Trygghet och öppenhet är viktiga begrepp i den dagliga verksamheten. Vi strävar efter att alla barn ska få känna sig trygga, uppskattade och respekterade. Med hjälp av en öppen dialog mellan hem och förskola utvecklar vi ständigt vår verksamhet. Vi utgår från det kompetenta barnet som genom att prova sig fram i olika situationer utvecklar en god självkänsla och nyfikenhet på nya kunskaper. Barnens bästa är alltid i fokus och vi utgår ständigt från individuella intressen och behov när vi planerar och genomför vår verksamhet.

För att utveckla helhetssynen på förskolan arbetar vi kontinuerligt itvärgrupper. Tvärgrupperna är sammansatta både utifrån ålder och barnens utvecklingsnivå. Vi har exempelvis åldershomogena tvärgrupper där barn, som är lika gamla, får utvecklas tillsammans.

Vi firar gemensamt olika typer av traditioner på hela förskolan såsom jul, påsk och midsommar. Utöver dessa högtider har vi även egna traditioner och har exempelvis en Rörelsedag, en miljövecka, en ”Sinnenas dag” och en nallefest. Vi har även en Miljövecka där vi arbetar med temat miljö. Vi har även ett samarbete med Naturskolan och jobbar med matematik tillsammans med barnen inom projektet Mattelyftet.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/nyvang

Kontakt

Nyvångs förskola

Besöksadress: Idrottsvägen 3, 247 54 Dalby
Karta: Se Nyvångs förskola på en karta
Telefon: 046-359 79 13
E-post: nyvangfsk@lund.se
Frånvaroanmälan: 046-359 89 40

Rektor: Charlotta Nordström
Telefon: 046-359 66 40
E-post: charlotta.nordstrom@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se