Förskolan Mammuten

Förskolan Mammuten är en liten förskola som utgår från barnens intressen.

Om oss

Vi är en liten förskola bestående av två avdelningar och som arbetar mycket tillsammans.

Vi vill att barnen på Mammuten får lära sig att respektera och samarbeta med yngre, jämnåriga och äldre kamrater. De utvecklas från att vara den som blir hjälpt, till att bli den som hjälper och tar mer ansvar.

Vi vill överlämna självständiga, förväntansfulla och stolta sexåringar till skolan. Vårt mål är att utrusta barnen med nyfikenhet, ansvar, mod och lustatt lära. De ska få en bra grund för matematik, läs och skrivkunskap m.m. som skolan sedankan bygga vidare på.

Så här jobbar vi

Vi utgår från barnens intressen och är ofta utomhus. Vi arbetar mycket med normer och värden och hur man är en bra kompis.

Vi leker både inom- och utomhus

Barnens delaktighet och inflytande är något som vi alltid arbetar med, och som vi diskuterar mycket med barnen. Eftersom leken är viktig försöker vi stimulera den så mycket som vi kan både inom- och utomhus. Inomhus har vi många rum som barnen kan vara i. På gården har vi försökt göra olika "rum" som de kan leka i.

På Mammuten prioriterar vi att leka utomhus. De flesta aktiviteter går att arbeta med utomhus, och barnen är ute både på för- och eftermiddagen. Detta gör att barnen blir både friskare och piggare. Vi går dessutom på promenader i närområdet nästan varje dag. Mellanmål äter viofta ute på gården.

De äldre barnen lånar den lilla "gymnastiksalen" på förskolan Hårfagre och dit går vi en gång i veckan förutom under den varmaste tiden när vi har utegympa. Forskning visar att barn som rör sig regelbundet och behärskar sin kropp får lättare att koncentrera sig och sitta stilla i skolan. Vi spelar även fotboll och bandy spontant på gården eller på den stora fotbollsplanen utanför.

Kravodlad och ekologisk mat

Vår kokerska lagar vår mat med en strävan mot en större andel Kravodlad och ekologisk mat. Vi har slutat med krämer, sylt osv. för att barnen ska få så hälsosam mat som möjligt. Vi har alltid flera sorters frukt att välja på efter maten.

Vi dokumenterar vår verksamhet

Vi dokumenterar så mycket vi kan av vår verksamhet. Vi skriver ut många bilder som vi sätter upp på väggarna som inspiration till andra barn, och en del bilder sätts även in i portfoliopärmarna. Vi har också en digital fotoram, och varje barn har en "mapp" med alla sina foton på en säker plats på datorn. Föräldrarna får hem dem när de vill på t.ex. ett USB. Barnen har iPad som de sitter med kortare stunder ofta tillsammans med någon kompis. Vi har en värdegrundsvägg och en vägg med våra läroplansmål där vi visar utdrag från styrdokumenten tillsammans med bilder från vår verksamhet. På det viset kan föräldrarna se vad vi gör.

Vi arbetar med Unikum, som är lösenordskyddat, där vi skriver och lägger in bilder och filmer i bloggar, barnens lär loggar m.m. Vi skriver också veckobrev till vårdnadshavarna + annan information.

Varje barn har dessutom en Portfoliopärm som de får när de börjar hos oss. I den dokumenterar barnen tillsammans med oss pedagoger med hjälp av sina teckningar, foto m.m.Genom portfoliopärmen blir de medvetna om sin egen utveckling och sitt lärande. De tittar i den när de vill, ofta tillsammans med en kompisoch när de slutar hos oss på Mammuten får de ta hem sin pärm.

Vår planeringskalender med information om vad vi planerar och vad vi gjorthänger lätt åtkomlig i hallen för att den ska vara lätt att läsa.All dokumentation ligger sedan till grund för vår planering och verksamhetens vidareutveckling och systematiska kvalitetsarbete.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/mammuten

Kontakt

Mammuten

Besöksadress: Gunnesbovägen 76, 226 54 Lund
Karta: Se Mammuten på en karta
Telefon: 046-359 56 99
Frånvaroanmälan: 046-359 56 99 eller 073-415 05 63

Rektor: Cecilia Rietz
Telefon: 046-359 57 32
E-post: cecilia.rietz@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se