Lönnens förskola

Välkommen till Lönnens förskola i centrala Lund!

I ett vackert gammalt hus på Korsgatan i Lunds centrum – där hittar du oss på Lönnens förskola! Här finns två avdelningar, Fröet för de yngsta (cirka 1–3 år) och Lövet för de äldsta barnen (3–6 år).

Vårt läge i centrum ger oss stora möjligheter att ta del av många kulturella upplevelser. 

På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål. Kommunens Måltidsservice levererar maten som till stor del består av ekologiska produkter. Inga söta livsmedel serveras på förskolan. Frukt serveras varje dag.

Så här arbetar vi

På Lönnen vill vi skapa ett tryggt klimat där barnen får utvecklas, utmanas och lära.

På Lönnen arbetar vi utifrån Förskolans läroplan, lpfö 98/16 samt utifrån en Årsplan som delar in vårt läsår i olika delar. Under läsårets första del arbetar vi med vår grundverksamhet. Här fokuserar vi extra mycket på anknytning och trygghet utifrån tre områden: förskolans umgänge, rutiner samt lek-och lärandemiljö.

Senare under läsåret arbetar vi tillsammans med barnen i minst ett längre projekt/tema där de får möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom vissa ämnen. Teman och projekt planeras utifrån barnens intressen och behov.

Vi utvärderar och dokumenterar vår verksamhet

Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt och barnen görs även delaktiga i detta utifrån sina förutsättningar. Hos oss är barnens tankar och röster viktiga!

Den pedagogiska verksamheten dokumenteras och analyseras. Vi använder oss bland annat av Ipads för att tillsammans med barnen kunna synliggöra och dokumentera deras lärprocesser. Vi dokumenterar också kontinuerligt både gruppens samt det enskilda barnens lärande och utforskande på vårt digitala plattform, Unikum.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/lonnen

Kontakt

Lönnen

Besöksadress: Korsgatan 5, 223 53 Lund
Karta: Se Lönnen på en karta
Telefon: 046-359 77 84
Frånvaroanmälan: 046-359 77 84

Rektor: Pernilla Andreasson
Telefon: 046-359 65 16
E-post: pernilla.andreasson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se