Kattfotens förskola

Välkommen till Kattfotens förskola i Dalby!

Om oss

Förskolan består av fyra avdelningar och ligger på en härlig naturtomt. Vi arbetar mycket med vårt värdegrundsarbete och inspirerar barnen att utforska omvärlden utifrån deras egna förutsättningar.

I förskolan får barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

Så här jobbar vi

På förskolan hämtar vi inspiration frånReggio Emilias pedagogik och ser barnen som kompetenta individer med stora möjligheter att uttrycka sig på olika sätt. Vi vill utmana varje barn efter deras förutsättningar och intressen, samt stimulera till nyfikenhet och lärande.

Förskolan har utformat den pedagogiska miljön så att den bjuder in till olika aktiviteter för barnen, både inomhus och utomhus. Inomhus kan barnen arbeta och leka i olika miljöer som uppmanar till att leka rollekar, bygga och konstruera, läsa och så vidare. Varje avdelning arbetar även med projekt som grundar sig på det som intresserar barngruppen. Projekten har sin botten i förskolans läroplan.

Barnen vistas ute på vår stora gård varje dag och alla avdelningar har dessutom återkommande utedagar då vi besöker och utforskar förskolans närmiljö. De äldre barnen äter lunch utomhus på utedagarna under vissa delar av året.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kattfoten

Kontakt

Kattfoten

Besöksadress: Östra Möllavägen 4, 247 55 Dalby
Karta:
Se Kattfoten på en karta
Telefon: 
046-359 79 89
Frånvaroanmälan: 
Görs genom Skola24

Rektor: Ann-Louise Stjernbecker
Telefon: 
046-359 79 89
E-post: 
ann-louise.stjernbecker@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se