Hyddans förskola

Välkommen till Hyddans förskola! Vi är en förskola med tre åldersinriktade avdelningar och har ett utomhusinriktad lärande. Vi har en lummig förskolegård som bjuder in till lek och lärande men gör också kortare och längre utflykter för att stimulera lärandet.

Om oss

Hyddan är en liten förskola med tre åldersinriktade avdelningar. Björnen är avdelningen för de yngsta barnen. Här sover barnen utomhus i krubbor på middagsvilan. Mellanavdelningen heter Grävlingen och ligger bredvid Igelkotten där de äldsta barnen går. Vi arbetar med gemensamma teman i huset för att låta barnen inspirera varandra och värna om gemenskapen och utbytet mellan avdelningarna.

Vi har en lummig förskolegård som ger rika möjligheter till lek och motoriska utmaningar.

Vi har ett eget kök meden kock som lagar maten åt barn och personal på förskolan. Vi eftersträvar en allsidig, ekologisk och närproducerad kost.

Så här jobbar vi

Arbete med utomhusinriktat lärande

Vi jobbar med utomhusinriktat lärande på Hyddan. Vi vistas ofta i närområdet men gör även kortare och längre utflykter till fots eller med buss. Vi vill genom naturupplevelser skapa förståelse för samspel mellan djur, natur och människa. Barnen får genom utomhusleken även möjlighet att knyta kontakt med kamrater och personal från de andra avdelningar på förskolan.

Vi arbetar med hållbar utveckling

Med verktyget Grön Flagg arbetar vi tematiskt med hållbar utveckling som en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vi mottog vår certifiering för miljöarbetet våren 2014. Barnen är bland annat med och odlar, komposterar och sopsorterar. De får lära sig vad ett frö behöver för att kunna växa, vad som händer med våra komposterade matrester och hur processen ser ut för de material vi återvinner.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/hyddan