Fornborgen

Välkommen till Fornborgen – den lilla och nära förskolan

Om oss

Förskolan Fornborgen är den lilla och nära förskolan, med närhet till den stora lekplatsen. Vi arbetar aktivt med språk för att varje barn ska få utvecklas och lära sig nya saker utifrån sina förutsättningar.

Fornborgen består av de två avdelningarna Rumpnissarna och Skumtrollet. Rumpnissarna är en småbarnsavdelning med barn mellan cirka 1–2 år. Skumtrollet är en syskonavdelning med barn mellan cirka 2–5 år. All mat tillagas i eget kök och vi använder en stor andel ekologiska produkter.

Så här jobbar vi

Vi ser leken som ett redskap för lärande

På Fornborgen är leken ett redskap för att hjälpa barnen att förstå sin omvärld och genomsyrar därför hela verksamheten. Man arbetar mycket med språklekar, räknelekar, rörelse, musik och skapande i olika former, såväl i helgrupp som i smågrupper. Detta för att hjälpa alla att i trygghet få utveckla sin förmåga till kommunikation och social samvaro.

På förskolan arbetar pedagogerna dagligen medvetet med barnens språk bland annat med hjälp av rim och ramsor, språkpåsar, sagor, språklekar, sånger och inte minst samtal.

Vi är ofta utomhus och utforskar vår närmiljö

Mycket av den planerade verksamheten sker även utomhus, såväl på gården som i närområdet. Syftet är att barnen ska utforska sin närmiljö och förstå de mest grundläggande och enkla i naturen omkring sig.

Personalen och barnen arbetar kontinuerligt med att utforska sin närmiljö genom att studera växt och djurliv på Gunnesbo och dess närhet. Vi har använt de frukter och bär som finns och gjort bl.a. äppelmust, slånbärssaft och torkade äpplen.

Arbetet med miljön är en del av den dagliga verksamheten. Att värna om miljön ska vara en självklarhet för både barn och vuxna.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fornborgen

Kontakt

Fornborgen

Besöksadress: Rudeboksvägen 550, 226 55 Lund
Karta: Se Fornborgen på en karta
Telefon: 046-359 43 69
Frånvaroanmälan: 046-359 54 72

Rektor: Mia Holmgren
Telefon: 046-359 91 55
E-post: mia.holmgren@lund.se