Rätt till förskoleplats

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös, har ditt barn endast rätt till plats i förskola under en begränsad del av dagen.

Till dig som är föräldraledig

Du som är föräldraledig kan ha ditt barn i förskolan mellan klockan 09–14. Ditt barn har rätt att vara 25 timmar varje vecka i kommunal pedagogisk omsorg. Tiden bestämmer du tillsammans med dagbarnvårdaren.

Den första månaden efter att ditt barn har fått ett syskon, får ditt barn vara i förskolan längre än 09–14. Om du vill kan du som föräldraledig även begära ett uppehåll med att utnyttja ditt barns plats i förskolan. Du betalar då inte heller någon avgift för platsen, och kan enbart begära uppehåll en gång för varje barn eller syskon. Använd blanketten "Uppehåll i samband med föräldraledighet". Blanketten hittar du via e-tjänsten längst ner på den här sidan.

Till dig som är arbetslös eller arbetssökande

Du som är arbetslös eller arbetssökande kan ha ditt barn i förskolan eller inom kommunala pedagogisk omsorg mellan klockan 09–14. Ditt barn får vara i den kommunala pedagogisk omsorgen 25 timmar varje vecka, och tillsammans med dagbarnvårdaren bestämmer du vilka tider.

Du kan få rätt till mer tid om du får en tillfällig eller fast anställning. Meddela oss i så fall direkt genom att fylla i och skicka in blanketten "Ändrad vistelsetid". Blanketten hittar du längst ner på den här sidan.

Skicka din blankett till oss

  • Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
    Ansvarsområde: Lunds tätort och norr om Lund.
  • Barn- och skolförvaltning Lund öster, Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby
    Ansvarsområde: Dalby, Genarp, Södra Sandby, Veberöd.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningarna

Kontakt

För ansökningar inom Lunds stad

(Lunds tätort och norr om Lund)

Postadress: Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Stora Södergatan 47, 222 23, Lund

Birgitta Bensefelt
Telefon:
046-359 65 50 
E-post: birgitta.bensefelt@lund.se

Berith Hansson
Telefon:
046-359 83 21 
E-post:
 berith.hansson@lund.se

Catharina Berg
Telefon: 046-359 83 76
E-post: catarina.berg@lund.se

För ansökningar inom Lund Öster

(Genarp, Veberöd, Dalby och Södra Sandby)

Postadress: Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby

Charlott Leijonlilja
Telefon
: 046-359 67 56
E-postcharlott.leijonlilja@lund.se

Ingrid Minthon
Telefon
: 046-359 82 44
E-post
: ingrid.minthon@lund.se