Rätt till förskoleplats

Från den dag ditt barn fyller ett år har du som förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande rätt till plats på förskola.

Till dig som är föräldraledig

Du som är föräldraledig kan ha ditt barn i förskolan 25 timmar varje vecka. Ditt barn får vara på förskolan mellan klockan 09–14.

Du som är föräldraledig kan begära uppehåll med att utnyttja ditt barns plats i förskolan. Du betalar då inte någon avgift för platsen, men kan enbart begära uppehåll en gång för varje barn eller syskon. Länk till en blankett för att begära uppehåll finns längst ner på sidan. 

Till dig som är arbetssökande

Du som är arbetssökande kan ha ditt barn i förskolan 25 timmar varje vecka. Ditt barn får vara på förskolan mellan klockan 09–14.

Om behovet ändras när du får en tillfällig eller tillsvidare anställning måste du meddela förskolan detta.

Rätt till allmän förskola

Allmän förskola ska vara en möjlighet till pedagogisk stimulans för de barn som annars inte går i förskola. Alla barn har rätt till allmän förskola från och med 1:e september det år de fyller tre år, men ansökan måste göras på samma sätt som ansökan till annan kommunal förskoleverksamhet.

Allmän förskola är avgiftsfritt 15 timmar per vecka under terminstid.

Det ingår inga måltider.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se