Information och avgifter

I Lunds kommun tillämpar vi en maxtaxa som gäller förskoleverksamheten, den kommunala pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen.

Maxtaxan innebär att det finns en övre gräns för vad vi debiterar för en förskoleplats.I materialet längst ner på sidan hittar du mer information om avgifter, taxan och regler.

Betalningsalternativ

Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på, och ett smidigt sätt för att betala din barnomsorgsavgift. Om du är ansluten till en internetbank kan du välja att betala dina fakturor från Lunds kommun som e-faktura.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se