Information och avgifter

I Lunds kommun tillämpar vi en maxtaxa som gäller förskoleverksamheten, den kommunala pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen.

Maxtaxan innebär att det finns en övre gräns för vad vi debiterar för en förskoleplats.I materialet längst ner på sidan hittar du mer information om avgifter, taxan och regler.

Betalningsalternativ

Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på, och ett smidigt sätt för att betala din barnomsorgsavgift. Om du är ansluten till en internetbank kan du välja att betala dina fakturor från Lunds kommun som e-faktura.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningarna

Kontakt

För ansökningar inom Lunds stad

(Lunds tätort och norr om Lund)

Postadress: Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Stora Södergatan 47, 222 23, Lund

Birgitta Bensefelt
Telefon:
046-359 65 50 
E-post: birgitta.bensefelt@lund.se

Berith Hansson
Telefon:
046-359 83 21 
E-post:
 berith.hansson@lund.se

Catharina Berg
Telefon: 046-359 83 76
E-post: catarina.berg@lund.se

För ansökningar inom Lund Öster

(Genarp, Veberöd, Dalby och Södra Sandby)

Postadress: Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby

Charlott Leijonlilja
Telefon
: 046-359 67 56
E-postcharlott.leijonlilja@lund.se

Ingrid Minthon
Telefon
: 046-359 82 44
E-post
: ingrid.minthon@lund.se