Information och avgifter

I Lunds kommun tillämpar vi en maxtaxa som gäller förskoleverksamheten, den kommunala pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen.

Maxtaxan innebär att det finns en övre gräns för vad vi debiterar för en förskoleplats. I och med beslutet om maxtaxan är vi även skyldiga att erbjuda 3–5-åringar allmän förskola 3 timmar varje dag.

I broschyrerna nedan hittar du mer information om avgifter, taxan och regler. 

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningarna

Kontakt

För ansökningar inom Lunds stad

(Lunds tätort och norr om Lund)

Postadress: Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Stora Södergatan 47, 222 23, Lund

Birgitta Bensefelt
Telefon:
046-359 65 50 
E-post: birgitta.bensefelt@lund.se

Berith Hansson
Telefon:
046-359 83 21 
E-post:
 berith.hansson@lund.se

Catharina Berg
Telefon: 046-359 83 76
E-post: catarina.berg@lund.se

För ansökningar inom Lund Öster

(Genarp, Veberöd, Dalby och Södra Sandby)

Postadress: Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby

Charlott Leijonlilja
Telefon
: 046-359 67 56
E-postcharlott.leijonlilja@lund.se

Ingrid Minthon
Telefon
: 046-359 82 44
E-post
: ingrid.minthon@lund.se