Ansök, ändra eller säg upp plats

Ansök om en förskoleplats

Du ansöker om en plats i kommunens förskolor eller kommunala pedagogiska omsorg genom e-tjänsten "Webbanmälan till förskola eller kommunal pedagogisk omsorg" som du hittarnedan.

Får du problem att ansöka om en plats via webbanmälan kan du skriva ut blanketten "Ansökan kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg"och skicka in den till din barn- och skolförvaltning. Blanketten hittar du genom e-tjänsten nedan.

I vissa fall kan du inte ansöka om en förskoleplats på webben. Då måste du skicka in ansökan med vanlig post.

Detta gäller till exempel om du:

  • inte är folkbokförd i Sverige
  • har skyddade personuppgifter
  • har ett barn boende hos dig, men du inte är vårdnadshavare (t.ex. familjehem).

Tänk på att det kan förekomma en viss handläggningstid när vi behandlar din ansökan.

Ändra eller säg upp en förskoleplats

Kontakta oss om du vill ändra eller säga upp ditt barns förskoleplats. Ändringar kan gälla till exempel platsens omfattning (deltid eller heltid), barnets schema, inkomstuppgifter eller kontaktuppgifter. I kontaktuppgifterna kan du enbart ändra e-posten och telefonnumret eftersom din adress uppdateras automatiskt från Skatteverket. De aktuella blanketterna "Ändrade vistelsetider", "Inkomstuppgift allmän", "Schema närvaro"hittar du via e-tjänsten nedan.

Om du vill säga upp ditt barns förskoleplats, ska du göra det skriftligen senast tre månader före barnets sista vistelsedag i förskolan. Använd blanketten"Uppsägning plats barnomsorgsverksamhet" som du hittar nedan.

Under uppsägningstiden har kommunen rätt att ta ut en avgift för ditt barns plats oavsett om du utnyttjar den eller inte. Du betalar hel avgift för sista kalendermånaden oavsett vilket datum i månaden som ditt barn slutar. Om du flyttar till en annan kommun har du inte längre rätt till en förskoleplats i Lunds kommun.

Skicka din blankett till oss

Sedan den 1 januari har Lund en gemensam barn och skolförvaltning för hela kommunen.Skicka därför din blankett till:

  • Barn- och skolförvaltningen, Stora Södergatan 47, 222 23 Lund

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/forskoleplats

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se