Ansök, ändra eller säg upp plats

I Lunds kommun får du platsgaranti om du ansöker minst tre månader innan barnet ska börja förskola. Vill du ha plats i samband med terminstart på hösten bör du ställa dig i kö senast i februari samma år. Första uttagningen sker i mars och har du köat upp till dess är det större chans att du får ditt förstahandsval. Du underlättar planeringen av verksamheten om du ställer dig i kö i god tid.

Ansökan kan lämnas via e-tjänst eller skriftligt

Du ansöker om en plats i kommunens förskolor genom vår e-tjänst. 

Får du problem att ansöka om en plats via webbanmälan kan du skriva ut blanketten och skicka in den till Barn- och Skolförvaltningen. Blanketten heter Ansökan kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg och du hittar den genom e-tjänsten med samma namn nedan.

I vissa fall kan du inte ansöka om en förskoleplats på webben. Då måste du skicka in ansökan med vanlig post.

Detta gäller till exempel om du:

  • inte är folkbokförd i Sverige
  • har skyddade personuppgifter
  • har ett barn boende hos dig, men du inte är vårdnadshavare (t.ex. familjehem).

Tänk på att det kan förekomma en viss handläggningstid när vi behandlar din ansökan.

Byta förskola

Om du önskar byta förskola görs en ny ansökan enligt anvisningarna ovan. 

Säg upp förskoleplats

Om du vill säga upp ditt barns förskoleplats, ska du göra det senast tre månader före barnets sista vistelsedag i förskolan. Du kan säga upp platsen genom att använda vår e-tjänst, alternativt skicka in en blankett.

E-tjänst: Uppsägning av plats i barnomsorg

Blankett: Uppsägning av plats i barnomsorg

Skicka din blankett till:

  • Barn- och skolförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund

Under uppsägningstiden har kommunen rätt att ta ut en avgift för ditt barns plats oavsett om du utnyttjar den eller inte. Du betalar hel avgift för sista kalendermånaden oavsett vilket datum i månaden som ditt barn slutar.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/forskoleplats

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se