Återkommande frågor

Vi får ofta samtal med frågor som återkommer. Här kanske du hittar svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss!

Avgiftsfri allmän förskola, vad gäller? 
Allmän förskola ska vara en möjlighet till pedagogisk stimulans för de barn som annars inte går i förskola. Den erbjuds alla barn från och med 1:e september det år de fyller tre år.

Allmän förskola erbjuds avgiftsfritt 15 timmar per vecka under terminstid.

Det ingår inga måltider.

För vistelsetid utöver Allmän förskola betalar man enligt kommunens taxa. Förskola och Allmän förskola är två olika verksamheter och vid byte måste man köa upp på nytt.

Jag är nyinflyttad/ska snart flytta till Lunds kommun. Hur gör jag för att söka förskoleplats? 
Ställ dig i kö så snart som möjligt. Det går att köa till förskola i Lunds kommun innan du är folkbokförd i kommunen. 

Här hittar du blanketten "Ansök om placering i kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg". 

Vad är "fritids"?
Alla barn mellan 6 år och till och med vårterminen eleven fyller 13 år erbjuds fritids innan skoldagen börjat eller efter att skoldagen är slut.

Här hittar du blanketten "Ansök om placering i fritidshem".

Får mitt barn ha fritidshemsplats under föräldraledighet? 
Ja, om fritidshemmet har plats, hör med fritidshemmets personal.

Om jag är sjukskriven eller har graviditetspenning, får mitt barn vara på förskola/fritids?
Ja, utifrån det behov som finns.

Hur fungerar uppehåll?
När du är föräldraledig med ett yngre syskon kan du begära uppehåll från förskoleplatsen. Uppehållet ska omfatta minst två kalendermånader och barnet har sin plats kvar. Blanketten ska lämnas in två månader före uppehållet.

Här hittar du blanketten "Anmäl uppehåll i samband med föräldraledighet".

Vem kontaktar jag för att ändra mitt barns närvarotider?
Närvarotider/schemaändringar meddelar du alltid direkt till pedagogerna på ditt barns förskola. Ta med den ifyllda blanketten till förskolan.

Här hittar du blanketten "Anmäl ändrade vistelsetider för barn till föräldraledig eller arbetssökande".

Erbjuder kommunen vårdnadsbidrag?
Vårdnadsbidraget avskaffades i januari 2016, och har tidigare aldrig delats ut i Lunds kommun.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/faq

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se