Förskola och barnomsorg

Du kan välja mellan tre olika skol- och omsorgsformer inom förskoleverksamheten i Lunds kommun: förskola, allmän förskola och öppen förskola.

Välkommen till förskoleverksamheten i Lund!

Vi erbjuder alla barn en plats i förskolan från att de är ett år tills att de börjar i skolan.

Förskolan

Förskolan riktar sig till barn mellan ett och sex år, det vill säga tills barnet börjar skolan. I Lunds kommun finns det cirka 130 kommunala och fristående förskolor att välja mellan. 

Allmän förskola

Alla barn erbjuds en plats i den allmänna förskolan under höstterminen det år som de fyller 3 år. Du betalar ingenting för en plats i den allmänna förskolan, och kan ha ditt barn där tre timmar om dagen, det vill säga femton timmar i veckan.

Öppen förskola

Den öppna förskolan är till för dig som är hemma med små barn som inte redan är inskrivna i förskolan. Den öppna förskolan kostar inget, och du behöver inte heller anmäla ditt barn i förväg. Som vårdnadshavare är du med på den öppna förskolan tillsammans med ditt barn.  

Kommunal pedagogisk omsorg

Från höstterminen 2019 finns pedagogisk omsorg inte längre som ett alternativ i Lund, i enlighet med ett politiskt taget beslut. 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/forskola-barnomsorg

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Frågor om placering i förskola

Telefon: 046 - 359 50 00
Telefontider: kl. 10:00-12:00 vardagar.

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund.
Besökstider: kl. 11:00-12:00 vardagar.