Försäkringar

Ditt barn är försäkrat om något skulle hända i skolan eller förskolan. Läs mer om försäkringarna här nedanför.

Barnen är försäkrade för olycksfall hos Protector, samt har en reseförsäkring hos If. Du kan läsa mer om olycksfallsförsäkringen för elever och reseförsäkringen nedan. Reseförsäkringen gäller även dig som är anställd hos Lunds kommun och som är på tjänsteresa.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/forsakringar

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.