Oskarskolan

Utbildning & förskola

I Lunds kommuns skolor möter du kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling.

Som elev är det du som är i fokus, och hos oss får du möjlighet att lära och utvecklas efter dina egna förutsättningar. Varmt välkommen!

Aktuellt

Ny gymnasieskola i Lund

En ny gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet, ska uppföras på tomten för Svaneskolan och rymma upp till 2 000 elever. Svaneskolan ska fortsatt ha grundskola, skolår 7-9, men kommer att flytta till Parkskolan.

> Följ arbetet här

Lämna frånvaroanmälan

Förskolor och skolor

Varje förskola och skola har egen frånvaroanmälan. Du hittar telefonnummer på varje förskola och skolas webbsida här på Lund.se.

> Alla förskolor
> Alla skolor

Gymnasier

> Katedralskolan
> Polhem
> Spyken
> Vipan

Lämna synpunkter

Vi tar gärna emot synpunkter, beröm eller klagomål på våra skolor, förskolor, vuxenutbildning eller studie- och yrkesvägledning.

> Gå till e-tjänsten "Lämna synpunkt"

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/utbildning-forskola

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.