Länk till startsidan

Samtycke till fotografering och filmning

Kulturskolan filmar eller fotograferar ofta vid våra elevers terminskonserter, föreställningar eller uppspel. Ibland gör vi det också på vanlig lektion. Så här arbetar vi med samtycke för hanteringen av bilder och filmer.

Vi dokumenterar med film och foto för att kunna visa barnens uppspel och konserter för dem själva och deras anhöriga, vänner och bekanta. Men också för att kunna berätta om Kulturskolans verksamhet för dem som inte känner till den, alla Lundabor och andra som är intresserade av att veta mer om verksamheten.

Du lämnar ditt samtycke till att Kulturskolan Lund publicerar och hanterar foto och film på ditt barn via elevsystemet Speedadmin. Samtycket reglerar hur fotografierna och filmerna får användas av Kulturskolan.

Samtycke för dessa kanaler

  • Sociala medier samt digitala plattformar som till exempel Vimeo och Youtube.
  • Kommunens webbplatser.
  • Annonser.
  • Skyltar, både digitala och analoga.
  • Tryckt material, till exempel broschyrer.
  • Digitalt kommunikationsmaterial (till exempel presentationsmaterial till mässor eller liknande).

Rättigheter för film och foto som du ger samtycke till

Kulturskolan har rätt att redigera och beskära fotografierna eller filmerna för att möjliggöra ändamålsenlig användning. Användning får ske fritt i de kommunikationskanaler som du samtyckt till. Det gäller tills du eventuellt väljer att återkalla samtycket. Fotografierna och filmerna får inte säljas vidare till tredje part. De får dock användas av tredje part på uppdrag av Kulturskolan förutsatt att aktuell integritetslagstiftning följs.

Registrering och dokumentation

Kulturskolan kommer också att behandla dina och ditt barns personuppgifter i syfte att registrera och dokumentera samtycket. Dessa personuppgifter kommer inte att publiceras tillsammans med foto och film.

De personuppgifter som behandlas i detta syfte är:

  • Ditt och ditt barns personnummer
  • Ditt och ditt barns för- och efternamn
  • Din e-post

Ge och återkalla samtycke

Du ger samtycke i vårt elevsystem Speedadmin. Samtycket innebär att ditt barns personuppgifter i form av foto och filmer som ditt barn förekommer på får användas för att marknadsföra och berätta om kommunens verksamhet. Samtycket gäller tillsvidare. Du har närsomhelst har rätt att återkalla ditt samtycke, det gör du också via Speedadmin.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?