Länk till startsidan

Teater och drama

Grunden i drama och teater på Kulturskolan är att skapa goda förutsättningar för gruppen att kunna och våga utvecklas tillsammans och enskilt. Övningarnas mål är att stärka barnens självkänsla, stimulera fantasin, skapa trygghet i gruppen och förståelse för skådespeleri.

Du kan gå på teater och drama från att du är nio år.

Så här fungerar undervisningen

Vi jobbar med kreativa övningar, improvisation, koncentration, samarbete samt lusten för att skapa och berätta. Du använder kroppen och rösten för att uttrycka dig och samspela med andra. Kroppen och rösten blir dina instrument.

Vi lägger stor vikt vid processen och det gäller särskilt för nyetablerade grupper, vilket innebär att vi ibland lägger mindre fokus på publikmöten.

Ibland samarbetar elevgrupperna med elever i andra ämnen, till exempel dans, bild eller musik. Det brukar vara i större projekt som ofta framförs i maj under Kulturskolans vecka, men även i december eller vid andra tider under läsåret.

Under läsåret delas undervisningen upp i tre olika block: ett dramablock, ett improvisationsblock och teater/scenkonstblock.

Drama

I dramablocket utforskar vi bland annat kroppen som uttrycksmedel, gruppdynamik och tillit.

Improvisation

Improvisationsblocket fokuserar på skapande i stunden, att använda sin fantasi och sitt mod.

Teater och scenkonst

I teater/scenkonst-blocket ingår manus, eget skrivande och uppspel, samt möjlighet till projekt där vi samarbetar med exempelvis dans, bild och musik, som kan utmynna i en föreställning.

 

Barn i masker och peruker som framför en pjäs.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?