Länk till startsidan

Vanliga fakturafrågor till Kulturskolan

När ditt barn blivit antaget och registrerat för undervisning hos oss får du varje termin en faktura. Fakturorna skickas ut i mitten av terminen.

När kommer fakturan?

Avgiften faktureras vanligen i september för höstterminen och i februari för vårterminen. Betald avgift återbetalas inte. Lunds kommun kan skicka e-faktura till dig som önskar. Om du vill ha e-faktura, anmäl dig till denna tjänst i din internetbank.

Betala faktura från Lunds kommun

Avanmälan

Om du vill avanmäla ditt barn måste det göras i vårt elevsystem SpeedAdmin. Du måste göra avanmälan senast 1 maj respektive 1 december inför kommande termin. 

Om avanmälan inte sker i tid blir du betalningsskyldig. Ingen annan form av kommunikation kring avanmälan är giltig. Observera att det är vårdnadshavare som avanmäler, om inte eleven är myndig.

Som vårdnadshavare loggar du in i systemet med hjälp av BankID. På din startportal hittar du länken för ”Avanmälan”.

Avgift vid sen avanmälan

När du får ett erbjudande om undervisningsplats har du alltid sju dagar på dig att tacka nej.
Vid avanmälan efter dag åtta, men innan terminen startat tas en expeditionsavgift ut på 250 kr. Om du gör en avanmälan efter terminens första undervisningsdag men innan 15 september eller 1 februari debiteras 500 kr.
Om du gör en avanmälan efter 15 september eller 1 februari ska du betala full terminsavgift. (Vi tar hänsyn till allvarlig sjukdom eller flytt från kommunen.)

Frågor om fakturan

Om du anser att något i fakturan är felaktigt så ber vi dig att omgående kontakta Kulturskolans expedition.

E-post: kulturskolan@lund.se
Telefon 046-359 67 12

Påminnelse och inkassokrav

En påminnelse skickas ut 5-10 dagar efter fakturans förfallodag. Vid påminnelse kontakta via mejl.
E-post: kund_bank@lund.se

Inkassokrav följer cirka 10 dagar efter påminnelsen, då med en inkassokostnad. För frågor om ett inkassoärende ber vi er kontakta Inkassogruppen. Om föregående termins avgift inte har betalats kan eleven inte fortsätta nästa termin.

Kontakt

Inkassogruppen
E-post: inkasso@lund.se
Telefon: 046-359 5034
Telefontid: 10:00-12:00, vardagar.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?