Länk till startsidan

Anmälan till Kulturskolan

Kulturskolan är för barn och ungdomar från 5 år till och med det år man slutar gymnasiet eller fyller 19 år.

Observera att barnet eller ungdomen måste vara folkbokfört i Lunds kommun. En elev kan delta i instrumentundervisning (max ett instrument) och samtidigt i annan undervisning. Eleven är berättigad till minst 24 undervisningstillfällen per läsår som också kan innefatta två terminsavslutningar och gemensamma undervisningstillfällen.

Så anmäler du dig

Anmälan görs digitalt av dig som är vårdnadshavare med hjälp av bank-id. Om du inte har bank-id kan du komma till oss på Kulturskolan så gör vi anmälan tillsammans med dig på plats. Boka tid i förväg via e-post.
E-post: kulturskolan@lund.se

Vad är Musikchecken?

Musikchecken riktar sig till barn födda 2010-2016 som är folkbokförda i Lunds kommun. Med musikcheck kan ditt barn få undervisning i ett musikinstrument hos den aktör du väljer i kommunen, och Kulturskolan är en av de aktörer du kan välja att få undervisning hos.

Mer information om Musikchecken

Förnya din köplats varje år

Där är kö till vissa av Kulturskolans kurser. Om du står i kö hos oss måste du bekräfta att du fortfarande vill ha kvar din plats på Kulturskolan varje år. Det kommer komma en påminnelse via e-post i början av april, och du har fram till 1 maj på dig att göra en återanmälan. Därför är det viktigt att vi har rätt e-postadress till dig!

Mer information om kön till kulturskolan

Är du redan antagen till kursen så behöver du inte förnya din plats, den pågår fortlöpande tills du väljer att säga upp platsen.

Så här går antagningen till

Du som blir antagna till en plats får en kallelse via e-post. För dig som är antagen till induviduell undervisning kommer läraren kontakta dig angående undervisningsdag och tid. Elever som kallas till gruppundervisning, till exempel dans, drama eller pianogrupp, får veta gruppens veckodag och tid samt startdatum i kallelsen.

Om du vill ha platsen så behöver du inte göra något för att acceptera den.

Om du inte vill ha platsen

Om du blir erbjuden en plats och inte vill börja måste detta meddelas till kulturskolan@lund.se senast sju dagar efter det att erbjudandet skickats ut. Om du ändå vill stå kvar i kö till ämnet måste du meddela Kulturskolans expedition. Du kan tacka nej till en ämneskurs två gånger och då stå kvar i kön. Vid tredje tillfället du tackar nej till erbjuden plats kommer du att försvinna ur kön för det ämnet. Undantag görs vid svår sjukdom och om läkarintyg kan uppvisas.

Står du i kö till andra instrument?

När en elev börjar på en kurs i instrument upphör eventuella köplatser till andra instrument. Om eleven vill fortsätta stå i kö till ett annat instrument måste en ny anmälan göras.

Inflyttning från annan kommun

En elev som flyttar in från en annan kommun och tidigare har gått i kommunal musik- eller kulturskola har förtur. Det är för att eleven inte ska behöva få ett uppehåll i sitt lärande. För att få förtur behöver du skicka in skriftligt intyg från den tidigare skolan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?