Länk till startsidan

Anmälan och avanmälan

Kulturskolan är för barn och ungdomar från 5 år till och med det år man slutar gymnasiet eller fyller 19 år. Barnet ska vara folkbokfört i Lunds kommun. En elev kan delta i instrumentundervisning (max ett instrument) och samtidigt i annan undervisning. Eleven är berättigad till minst 24 undervisningstillfällen per läsår som också kan innefatta två terminsavslutningar.

Så här anmäler du dig

Anmälan gör du på webben genom att logga in till vårt system som heter Speedadmin. Anmälan görs av dig som vårdnadshavare med hjälp av BankID. Om du inte har BankID är du välkommen till oss på Kulturskolan, så gör vi anmälan tillsammans med dig på plats. Boka tid i förväg på e-post.
E-post: kulturskolan@lund.se

Turordning

Vi tar in elever till lediga platser i turordning efter ködatum. Det datum då anmälan kommer in till Kulturskolan gäller som ködatum. Tyvärr kan vi inte ge exakta besked om när ditt barn får plats på Kulturskolan. Däremot hör vi av oss så fort som det finns en ledig plats. Det går att stå i kö till högst två instrument samtidigt, men till ett obegränsat antal andra ämnen.

Inflyttning från annan kommun

En elev som flyttar in från en annan kommun och tidigare har gått i kommunal musik- eller kulturskola har förtur. Det är för att eleven inte ska behöva få ett uppehåll i sitt lärande. För att få förtur behöver du skicka in skriftligt intyg från den tidigare skolan.

Förnya din anmälan varje år

Du behöver varje år göra en förnyelse av din anmälan för att vara aktuell som anmäld inför det kommande läsåret. Det gäller både dig som har en elevplats, och dig som står i kö för att få en.

Förnyelsen kallas "Återanmälan" och måste göras under april månad i Kulturskolans elevregistreringsprogram Speedadmin. Sista dag för återanmälan är 1 maj. En påminnelse om att det är dags att förnya skickas ut i början av april varje år till den e-postadress som du har angett vid anmälan. Kom ihåg att uppdatera din e-postadress vid behov!

Så här går antagningen till

Den största antagningen av nya elever görs inför höstterminsstarten. I maj-juni görs den första och största antagningsomgången. Men antagningarna fortsätter ända fram till terminsstarten, och vi fyller på lediga platser efter hand. Antagning av elever till lediga platser sker i turordning efter ködatum.

De som blir antagna till en plats får en kallelse via e-post. Innan antagningarna är klara kan vi tyvärr inte svara på frågor om vem som får plats.

De som inte har fått plats får inget särskilt meddelande om detta. Under terminerna uppstår ibland lediga platser som vi fyller i turordning efter ködatum.

När en elev börjar på en kurs i instrument upphör eventuella köplatser till andra instrument. Om eleven vill fortsätta stå i kö till ett annat instrument måste en ny anmälan göras.

Accepterande av plats

När meddelande om antagen plats skickats ut med e-post och SMS behöver eleven inte göra något för att acceptera platsen. Läraren kontaktar dig. När en plats erbjudits och eleven INTE vill börja måste detta meddelas till kulturskolan@lund.se
senast sju dagar efter det att erbjudandet skickats ut.

Start vid höstterminen

Elev som har fått plats för undervisning på instrument kallas till schemaläggning med sin lärare för att komma överens om veckodag och tid för undervisningen. Vissa lärare tar kontakt direkt med eleven via telefon eller e-post för att göra en överenskommelse.

Elever som kallas till gruppundervisning, till exempel dans, drama eller pianogrupp, får veta gruppens veckodag och tid samt startdatum i kallelsen.

Läsåret på Kulturskolan

Sluta på Kulturskolan

Vill ditt barn sluta på Kulturskolan avanmäler du barnet i Speedadmin. På startportalen i Speedadmin hittar du länken ”Avanmälan” som du använder. Tänk på att göra avanmälan i god tid för att avgiften inte ska debiteras.

Här finns avanmälan i Speedadmin

Avanmälan innan terminsstart

Elever som redan går på Kulturskolan och vill avanmäla sig inför den kommande höstterminen ska göra det senast 1 maj, inför kommande vårtermin senast 1 december.

Avgift vid avanmälan under terminen

Om du gör en avanmälan efter terminens första undervisningsdag men innan 15 september eller 1 februari debiteras 500 kr. Det beror på att när terminen startat har vi svårare att fylla den tomma platsen som uppstått.

Om du gör en avanmälan efter 15 september under höstterminen eller 1 februari under vårterminen ska du betala full terminsavgift. (Vi tar hänsyn till allvarlig sjukdom eller flytt från kommunen.)

Om det är kö

Till vissa av de ämnen Kulturskolan erbjuder är det tyvärr kö. Kulturskolan erbjuder dig som står i kö en plats efterhand som platser blir lediga. De flesta lediga platser uppstår i slutet av ett läsår när elever slutar. Under ett läsår uppstår det oftast bara enstaka lediga platser då någon elev till exempel flyttar från Lund, eller av andra skäl vill sluta.

Så funkar köplatsen

Du står i kö till varje ämne och instrument för sig.

Du kan välja att anmäla dig och köa till max två instrument, men ett obegränsat antal andra ämnen. Du anger i anmälan vilket instrument du vill börja på i första respektive andra hand.

Anmälan till musikcheck

Barn som är födda 2010-2015 och som önskar plats för att spela instrument anmäler sig till musikchecksundervisning separat. Musikchecksplatsen kan du välja att använda vid någon av flera olika musikskolor, där Kulturskolan Lund är en av dem. Platserna administreras av kultur- och fritidsförvaltningen.

Så här fungerar musikchecken

Du kan bara få undervisning på ett musikinstrument. Men du kan gå på flera andra ämnen samtidigt.

När du tackar ja till en erbjuden instrumentplats tas dina andra instrumentanmälningar bort, och du förbrukar din kötid. Om du vill gå på något annat instrument längre fram måste du göra en ny anmälan till det instrumentet.

Utöver ett instrument kan du välja att gå på flera andra ämnen samtidigt. Våra andra ämnen är bland annat dans, bild, teater/drama och nycirkus.

Här hittar du alla våra ämnen

Du köar till varje ämne för sig. När du tackar ja till en erbjuden ämnesplats som inte är instrument står du automatiskt kvar i kö till andra ämnen.

Hur många har jag före mig i kön? Hur lång tid skall jag vänta på plats?

Din placering i kön anger inte när du kan få en plats. Det påverkas av många olika faktorer.

Lediga platser fördelas efterhand som de uppstår.

Läs mer om när de fördelas under anmälan.

  • Vid instrumentundervisning erbjuds du en plats när det finns en ledig plats hos en lärare som undervisar på önskat instrument och du är längst fram i turordningen.
  • För undervisning i grupp erbjuds du plats när det finns en ledig plats i en grupp med rätt ålder och på rätt nivå för barnet. Om barnet har förkunskaper i gruppämnet, ange gärna det i anmälan.

Elever erbjuds plats utifrån anmälningsdatum. De som har köat längst erbjuds plats först.

Undantag: Förtur ges till elever som flyttar till Lund som kan uppvisa intyg på att de undervisats vid annan musik- eller kulturskola i den kommun de tidigare bott. Gäller även studier vid utländsk motsvarande skola. Samma förtur ges som regel till barn som flyttar från Lund till annan kommun i Sverige.

Vissa ämnen erbjuds enbart till barn i en specifik ålder. Det gäller till exempel barndans och rytmik som riktar sig till barn 5-6 år. Om du passerat rätt ålder för ämnet upphör köplatsen automatiskt.

Om ditt barn köar till suzukiundervisning och inte har fått plats innan 7 års ålder så upphör köplatsen till ämnet. Från 7 års ålder kan barnet istället få undervisning med musikcheck.

Här kan du göra anmälan till Musikcheck.

Om du vill spela något annat instrument behöver du anmäla dig till det instrumentet. Lediga platser fördelas i turordning efter kötid.

Undantag: Om du har spelat ett instrument i mer än tre år och sen vill byta till ett annat så kan du tillgodoräkna dig hälften av undervisningstiden som kötid till nytt instrument. Kontaktar expeditionen för att berätta om ditt önskemål.

Tackar du av någon anledning nej till en erbjuden plats men ändå vill stå kvar i kö till ämnet måste du meddela Kulturskolans expedition. Du kan logga in i vårt elevsystem och se vilka ämnen du står i kö till.

Du har sju dagar på dig att tacka nej till erbjuden plats.

Barn som är födda 2010-2015 som önskar spela instrument måste anmäla sig till musikcheckssystemet och är därmed berättigade till plats.

Här kan du göra anmälan till Musikcheck.

Varje år i april skickar Kulturskolan ut en uppmaning med e-post om att återanmäla sitt intresse för att stå kvar i Kulturskolans kö inför kommande läsår. Om denna återanmälan inte görs upphör köplatsen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?