Länk till startsidan

Stipendier och stiftelser inom kultur och idrott

Är du aktiv i en förening eller utövar du en kulturell eller idrottslig verksamhet? Kultur- och fritidsförvaltningen har flera stipendier som privatpersoner, föreningar och andra organisationer kan söka pengar från.

Illustration i lila på gul bakgrund av tavlor, mikrofon och mixerbord
Illustration: Alva Ragnarsson

Kulturstipendium

Kulturstipendium kan du söka om du har anknytning till Lund och är i början av din karriär. Framför allt brukar stipendierna gå till den som har bestämt sig för att satsa på professionellt arbete inom kultur och konst. Tänk på att det är en fördel att ansöka med ett tydligt definierat projekt. Totalt delar kultur- och fritidsnämnden ut 50 000 kronor varje år, oftast fördelat på fem stipendier.
Ansök senast 2 Maj.

Bedömningskriterier

När vi jämför ansökningar prioriterar vi:

  • Sökande som är i början av sin karriär.
  • Sökande som i första hand har en anknytning till Lund, och i andra hand sökande som en stark regional koppling.
  • Projekt som bedöms inte ha så stor möjlighet till annan finansiering, framför projekt som rimligen borde kunna hitta finansiering på annat sätt.
  • Projekt som bedöms ha ett allmänintresse, framför ansökningar som rör mer privata projekt.
  • Sökande som vill satsa på högre konstnärliga studier, med målet att leva på sitt konstnärskap.

Ansök om kulturstipendium

Löpbana.

Idrottsstipendium

Som stöd till ungdomsidrotten i Lund delar Lunds kommun varje år ut stipendier till personer eller föreningar som gjort särskilt betydande idrottsinsatser. Stipendiaterna ska vara under 20 år gamla. Skicka in förslag via länken ovan, senast 1 oktober.

Ansök om idrottsstipendium

Ungdomsledarstipendium

Lunds kommuns ungdomsledarstipendium delas ut varje år som stöd och uppmuntran till ungdomsledare som gjort en särskilt god insats inom en ideell förening eller i något annat sammanhang. Stipendiet tilldelas personer som är verksamma i Lunds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Skicka in förslag via länken ovan, senast 1 oktober.

Ansök om Ungdomsledarstipendium

Stiftelser

Lunds Café AB fond

Lunds Café AB fond ger varje år pengar med syfte att stödja allmänt kulturella och sociala ändamål. Ansök senast 1 oktober.

Ansök om Lunds Café AB fond

Frida och Otto Janssons fond

Stödet är till för dig som är 60+, konstnär och har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som påverkar din ekonomiska situation. Bidraget kan till exempel användas till utställningar, konstnärsmaterial, marknadsföring eller ramning. Du ansöker med personligt brev och bifogar intyg som stärker att kriterierna för stipendiet är uppfyllt. Ansök senast 1 november.
Ansökan skickas antingen in via mejl till:
lisa.ernberg@lund.se

eller via post till:
Kultur och Fritidsförvaltningen Frida / Otto Janssons fond
Box 41
221 00 Lund

Till ansökan för Frida och Otto Janssons fond

Läs mer om kommunens stipendier och stiftelser här

Stiftelser som inte administreras av Lunds kommun

Utanför vår verksamhet, kan du söka från en lång rad stiftelser. Du hittar länkar till några av dem här nedanför.
Global Grant

Crafoordska stiftelsen

Sparbanksstiftelsen Finn

LMK-stiftelsen

Sten K Johnsons Stiftelse

Birgit och Sven Håkan Ohlssons stiftelse

Hilda och Håkan Theodor Ohlssons stiftelse

MIP – Malmö ideella föreningars paraplyorganisation

Om du vill leta efter andra stiftelser kan du på länsstyrelsernas webbplats för stiftelsesök söka efter samtliga registrerade stiftelser i Sverige. Där kan du söka utifrån ett specifikt syfte eller namn.
Sök i länsstyrelsernas databas

Kontakt

För mer information om kulturstipendium, Frida och Otto Janssons fond
Lisa Ernberg

E-post: lisa.ernberg@lund.se
Telefon: 046-359 47 36

För mer information om idrottsstipendium, ungdomsledarstipendium
Christian Håkansson
E-post: christian.hakansson@lund.se
Telefon: 046-359 78 33

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?