Länk till startsidan

Stöd till publika arrangemang

Kulturföreningar och andra aktörer som skapar kulturutbud i Lund där upplevelsen står i centrum kan söka bidrag. Även publika idrottsarrangemang kan få stöd.

Två händer applåderar
Illustratör: Alva Ragnarsson

Vad menar vi med publikt kulturarrangemang?

Med publika kulturarrangemang menar vi att en konstform eller det konstnärliga uttrycket möter en publik, det vill säga projekt inom bildkonst, rörlig bild, scenkonst, musik, ord och litteratur och blandformer av konstnärliga uttryck.

Vad menar vi med publikt idrottsarrangemang?

Ett publikt idrottsarrangemang förväntas ha en hög nivå, standard och kvalitet och kräver en stabil och pålitlig arrangör. Arrangemangen genomförs ofta i samverkan med ett förbund.

Vilka bidrag finns för publika arrangemang?

Två olika bidrag finns: projektbidrag och verksamhetsbidrag.

Projektbidrag inom kultur och idrott

Projektbidrag söker du för korta, tidsbegränsade projekt. Både du som är amatör och du som är professionell arrangör kan söka.

Ansökningsmöjligheten för projektbidrag för publika arrangemang inom Idrott är öppen fram till den 1 december.

Verksamhetsbidrag inom kultur

Verksamhetsbidrag för publika arrangemang kan du söka om du tillhör en organisation som bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet, med professionella inslag och av väsentlig betydelse för Lund. Du kan inte få verksamhetsbidrag om du för första gången söker pengar till ett projekt. Då ska du istället söka projektbidrag.

Du söker verksamhetsbidrag en gång om året, inför kommande kalenderår. Ansökningsmöjligheten för 2022 års verksamhetsbidrag är öppen mellan den 11/10 till den 8/11

Så här ansöker du

För att ansöka om arrangemangsbidrag använder du vår e-tjänst. Innan du ansöker måste du först (via en annan e-tjänst) registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du ansöker. Vilka dessa är står i informationen vid bidraget du vill ansöka om.

Läs om vad som gäller för de olika bidragen och ansök

Ansökan om inloggningsuppgifter för att kunna söka bidrag

Registrera föreningen

Så redovisar du projektbidraget

Pengarna som betalas ut till publika arrangemang är skattemedel. Därför måste alla som har fått bidrag redovisa hur de använt pengarna, så att allmänhet och politiker kan ta del av resultatet.

Du måste ladda upp din redovisning via bidragssystemet senast tre månader efter att projektet avslutats. Om du inte gör detta kan du bli tvungen att återbetala projektbidraget.

En bra grund är att utgå ifrån din projektbidragsansökan vid din redovisning. Svara på de här frågorna:

  • Blev det som du tänkt?
  • Nådde du ut till de tänkta målgrupperna?
  • Hur många besökare kom?
  • Dessutom måste du redovisa det slutliga ekonomiska resultatet. Höll ditt projekt budget? Om inte, varför?

Bifoga också exempel på er marknadsföring: bilder, press, filmer och annat material som visar hur det blev. Vi vill också se att Lunds kommuns logotyp funnits med.
Ladda upp din redovisning

Publikstatistik

Efter genomförd verksamhet redovisar du publikstatitik med detta dokument som du skickar in till handläggaren
Redovisa publikstatitik Excel, 20 kB.

Kontakt

För mer information om stöd till kultur, kontakta Lisa Ernberg.
Epost: lisa.ernberg@lund.se
Telefon: 046-359 47 36

För mer information om stöd till idrott, kontakta Jörgen Wellsten.

E-post: jorgen.wellsten@lund.se

Telefon 046-359 51 81

Information med anledning av coronavirusinfektion och sjukdomen covid-19

Till dig som beviljats projektbidrag

Stödet betalas ut till projekt som syftar till att skapa publika möten. Förutsättningarna för dessa projekt påverkas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och statliga regler som gäller allmänna sammankomster. Vi kommer inte att kräva tillbaka beviljade medel till arrangemang som ställer in till följd av rådande situation. Om det är möjligt, flytta arrangemanget eller se över om det går att genomföra på något annat sätt (till exempel genom att streama). Ta även kontakt med handläggare för att diskutera eventuell reviderad projektplan och budget.

Till dig som beviljats verksamhetsbidrag

När det gäller att skicka in kompletteringar anpassas detta efter era förutsättningar. Det innebär att datum för att sända in exempelvis reviderad budget eller reviderad verksamhetsplan förlängs.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?