Länk till startsidan

Verksamhetsbidrag för publika arrangemang

Det här stödet är till för etablerad och kontinuerlig verksamhet, med professionella inslag och av väsentlig betydelse för Lund. Här hittar du allt du behöver veta om kriterier, ansökningsdatum och återrapportering.

Illustration i rosa och lila med händer, mikrofon, högtalare och pensel.

Vi har ett nytt boknings- och bidragssystem, Rbok:

I januari 2024 kommer vi att övergå till ett nytt system för bidragsansökningar, Rbok. Fram till dess så söker du bidrag som vanligt i vårt nuvarande system, FRI.

Vi har redan nu påbörjat arbetet med att föreningar registrerar sig i det nya systemet Rbok, då det är ett arbete som tar tid.

Registrering för dig eller din förening Lunds kommun - Rbok

Informationom boknings- och bidragssystem

Behöver ni hjälp med något kopplat till ansökan i bidragssystemet i både vårt nuvarande bidragssystem:
Lunds kommun - Föreningsbidrag, projektbidrag och stipendium i Lunds Kommun
inför höstens ansökan samt vårt kommande bidragssystem Lunds kommun:
Rbok som tas i bruk i januari 2024.

Kontakta:
E-post: lisa.ernberg@lund.se

Telefon: 046-359 4736

Tid: Vardagar 09.00-16.00. Behöver ni hjälp utöver dessa tider så går det att avtala en tid.

Återkommande kulturverksamhet

Syftet med bidraget är att möjliggöra publika arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Stödet är till för etablerad och kontinuerlig verksamhet, med professionella inslag och av väsentlig betydelse för Lund. Verksamhetsbidrag kan beviljas till året runt-verksamheter men kan även ha karaktären av en festival med genomförande under en begränsad period men som har verksamhet året runt. Innan du söker ber vi dig läsa igenom våra generella regler och värdegrunden för alla våra bidrag.

Värdegrund

Innan du söker ber vi dig läsa igenom värdegrunden för alla våra bidrag.

Värdegrund för bidrag och stöd

Här finns ett exempel med de uppgifter som vi behöver för att kunna genomföra ett korrekt förfarande av din ansökan.

Exempel ansökan Pdf, 152 kB.

Ettårigt eller tvåårigt stöd

Det finns både ettårigt och tvåårigt verksamhetsbidrag för publika arrangemang. När det gäller tvåårigt verksamhetsbidrag tas beslut för år ett samt ett intentionsbeslut för år två. Förening som beviljats stöd med intentionsbeslut behöver inte göra en ny ansökan till stödet år två. Däremot måste föreningen senast i november inför kommande verksamhetsår inkomma med uppdaterad verksamhetsplan och budget för år två. Kultur- och fritidsförvaltningen tar slutgiltigt beslut om verksamhetsbidrag för år två i december inför kommande verksamhetsår. Överenskommelsen kan också avslutas, eller beloppet justeras om budgetförutsättningarna för kultur- och fritidsnämnden kraftigt förändras.

Så här bedömer vi din ansökan

Kvalitet

Kvaliteten på de upplevelser som arrangemangen förväntas ge upphov till, kvaliteten på/förutsättningarna för produktion och genomförande, samt de kompetenser och den erfarenhet som finns i organisationen.

Publikarbete

Arbetet med målgrupper, marknadsföring och det förväntade publika genomslaget.

Ekonomisk bärighet

Såväl kortsiktig som långsiktig bärighet, bland annat bredden på finansieringen.

Brett utbud

I vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Detta görs löpande utifrån en samlad bedömning av de ansökningar som kommer in.

Kriterier för att få verksamhetsbidrag

 • Organisationen finns i Lunds kommun och bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet med hög kvalitet och av stor betydelse för Lundaborna.
 • Verksamheten präglas av ett allmänintresse.
 • Verksamheten ska bedrivas året runt, men det går att söka för festivaler men bara då festivalen är så omfattande att den kräver arbete hela året.
 • Du söker verksamhetsbidrag en gång om året, inför kommande kalenderår.

Du kan inte få Verksamhetsbidrag för

 • Verksamhet i kommunala förvaltningars eller bolags regi.
 • Investeringar i lokaler och utrustning som berikar föreningen.
 • Verksamhet med övervägande religiös eller politisk inriktning.
 • Stödgalor eller annan verksamhet för välgörande ändamål.
 • Verksamhet med huvudsakligt syfte att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet.
 • Verksamhet inom utbildning eller forskning.
 • Renodlad pedagogisk verksamhet som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform.

Anagram Live, Lund Comedy Festival

Lund Comedy Festival är Sveriges roligaste festival, som arrangeras i slutet av sommaren varje år. På Lund Comedy Festival upplever du allt från stand-up till improvisation, musik, sketch, samtal, show och mycket mer. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 880 000 kr.

Anagram Live (Lund Comedy Festival)

Fantastic Film Festival

Fantastisk filmfestival är en årlig filmfestival främst inriktad på fantasy, science fiction och skräck. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 285 000 kr.

Fantastisk Filmfestival

Folkets bio Lund

Folkets Bio i Lund är en ideell förening som driver biograferna Kino och Södran i Lund. På den dagliga repertoaren finns film från hela världen, med premiärer på nya filmer varje vecka. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 207 000 kronor.

Folkets bio Lund (Kino)

Hedlandet Residens

Hedlandet residens är en plats för gränsöverskridande processinriktad konstnärlig praktik i Torna Hällestad. Här kan du som arbetar med berättande få en plats att själv utvecklas eller tillsammans med andra. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 100 000 kronor.
Hedlandet Residens

Konstföreningen Aura

Krognoshuset har kontinuerligt visat samtida konst sedan 1928. Då grundades Konstföreningen Aura av en grupp konstnärer och konstvänner. Krognoshuset arrangerar nio utställningar om året med såväl inbjudna konstnärer som medlemmar i konstnärsgruppen. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 384 000 kronor.

Konstföreningen Aura

Kulturföreningen Trycket

Kulturföreningen Trycket är en ideell förening som driver Kulturhuset Trycket där konserter, operaföreställningar, jazzklubb, barn-och familjeföreställningar samsas med kulturkafé för ungdomar, ungdomsteatergruppen Lilla Trycket och Konstform med kurser i konst och teater och mycket mer. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 156 000 kronor.

Kulturföreningen Trycket

Lunds Kammarmusiksällskap

År 1944 bildades Lunds Kammarmusiksällskap av lundabor som spelade kammarmusik tillsammans. Under de senaste 30 åren har sällskapet arrangerat kammarkonserter, till en början i Skissernas Museum och sedan 2014 i Magle Konserthus. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 65 000 kr.

Lunds Kammarmusiksällskap

Lund Choral Festival

Lund Choral Festival har ambitionen att framhålla körsången som konstform och samtidigt ta vara på de enorma krafter som ligger bakom körsången som folkrörelse. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 950 000 kr.

Lund Choral Festival

Månteatern

Månteatern producerar scenkonst för barn och unga med ambitionen att engagera och beröra. De spelar både på sin egen scen på Bredgatan 3 i Lund och på turné i hela regionen. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 1 550 000 kr.

Månteatern

Riksteatern

Riksteatern Lund arrangerar professionell gästspelsteater på Lunds Stadsteater, Stenkrossen och Månteatern, men även på andra scener runt om i Lund. Varje år presenterar Riksteatern Lund högkvalitativa föreställningar inom såväl teater, som dans och musik. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 986 000 kr.

Riksteatern

Teater Sagohuset

Teater Sagohuset är en fri professionell teatergrupp i Lund som verkar för en berättande, genreöverskridande och lekfull scenkonst för barn och unga. Teater Sagohuset grundades 1987 och turnerar sedan dess kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt. Beviljat verksamhetsstöd för 2032 är 1 250 000 kr.

Teater Sagohuset

Trans Europe Halles

Trans Europe Halles (TEH) är ett europeiskt nätverk av kulturhus initierade av civilsamhället med 70 medlemmar i 30 länder med säte i Lund. Nätverket fungerar som en internationell plattform för erfarenhetsutbyte och växthus för nya projekt och samarbeten inom alla konstområden. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 840 000 kr.

Trans Europe Halles

Underground

Underground är jazzklubben på Mejeriet i Lund där du ser det bästa inom jazz och improvisation. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 90 000 kr.

Underground

Mejeriet

Mejeriet har funnits sedan 1985 och arrangerar konserter, klubbar och stand-up. Programmet och andra aktiviteter skapas tillsammans med andra fria kulturaktörer och idéburna organisationer på lokal, nationell och internationell nivå. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 2 962 000 kr.

Föreningen Kulturmejeriet

Kulturen

Kulturen i Lund är ett museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund, fyllda med kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 18 448 000 kr.

Kulturhistoriska Föreningen (Kulturen)

Andra aktörer som får stöd för sina årliga verksamheter

Skånes Arkivförbund

Skånes Arkivförbund bildades 1993 som regionalt lokalhistoriskt arkiv för Skåne. Arkivet är en ideell organisation som arbetar för att Skånes lokalhistoria, särskilt dess rika föreningsliv, bevaras och görs tillgängligt för amatör och professionell forskning. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 139 000 kr.

Skånes Arkivförbund

Kulturcentrum Skåne

Kulturcentrum Skåne är ett utåtriktat regionalt centrum för musik, teater och konst för personer med kognitiva/intellektuella funktionsvarianter. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 1 988 000 kr.

Kultur Centrum Skåne

Föreningen Gamla Lund

Föreningen Gamla Lund bildades 1918 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Gamla Lund är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, remissinstans i bevarandeärenden, rivningsärenden och frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 52 000 kr

Föreningen Gamla Lund

Livets Museum

Livets museum är ett medicinhistoriskt museum i Lund som berättar om hur kroppen fungerar. Museet drivs av Kulturen på uppdrag av Region Skåne, i samarbete med Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet. Beviljat verksamhetsstöd för 2023 är 52 000 kr.
Livets Museum

Ansökningsperiod 2023

Du kan ansöka om verksamhetsbidrag för 2024 mellan den 14 september och 17 oktober 2023.

 1. Skriv din projektbeskrivning där du svarar frågor som (vad, hur, vem, var, varför).
 2. Gör en budget där du inkluderar alla kostnader, om du har intäkter samtidigt om du har fått eller om du har sökt andra stöd.
 3. Skapa en profil i vårt bidragssystem FRI.
 4. När du har fått inloggningen fyller du i ansökningsformuläret för projektbidrag.
 5. Ladda upp den kompletta projektbeskrivningen och budget för ditt projekt i systemet
 6. Du får svar inom 8 veckor efter sista ansökningsdag.
 7. Ansökningarna bedöms av handläggare på kulturförvaltningen och en referensgrupp.

Första året

 1. Skapa en profil i bidragssystemet FRI.
 2. Logga in och fyll i ansökan för tvåårigt verksamhetsbidrag.
 3. Ladda upp din verksamhetsberättelse och 2-årig plan, ekonomisk redovisning och en revisionsberättelse som ska vara underskriven av en oberoende revisor.
 4. Förbered en 2-årig budget där du inkluderar alla kostnader, om du har intäkter samtidigt om du har sökt eller om du har sökt eller fått andra stöd. och berätta hur planerar du bedriva din verksamhet.
 5. Du får svar inom 8 veckor efter sista ansökningsdag.
 6. Ansökningarna bedöms av handläggare på kulturförvaltningen och en referensgrupp.

Indexförändring av medel för stöd till föreningslivet

I fastställande av årliga ramar för Ekonomi- och verksamhetsplan för Lunds kommuns nämnder och styrelser ingår förutsättningar för omräkning av prisnivå inför kommande år. Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar årliga kostnader för stöd till föreningslivet efter erhållen förändringsnivå från kommunkontoret. Vid beslut om fördelning av ram för driftbudget fastställs kommande årsnivå för stöd till föreningslivet. Den bidragsberättigade verksamhetens omfattning, ska kunna visa att omfattningen av den verksamhet som denne söker bidrag för är sannolik.

Återbetalningsskyldighet vid ej genomförd aktivitet

Bidrag som utbetalats för aktivitet som inte genomförts ska återbetalas av bidragsmottagaren.

Reglering av eventuella fordringar

Om Lunds kommun har någon fordran på den bidragssökande kommer denna att regleras innan något bidrag utbetalas.

Tillgänglighet

Föreningar ska vid arrangemang eller utlåning av lokaler beakta tillgängligheten i och till sin verksamhet och sina lokaler.

För dig som fått verksamhetsbidrag

Här samlar vi allt du behöver veta om återrapportering och utbetalningar.

 1. Du loggar in på er sida via vår portal:
  Föreningsbidrag, projektbidrag och stipendium i Lunds Kommun.
  (högst upp i högra hörnet)
 2. Du trycker på ”dokumenthantering” (uppe till vänster)
 3. Väljer Ladda upp filer”
 4. Väljer ”Redovisning” i rullistan (där det i bilden just nu står verksamhetsberättelse)
 5. Väljer ansökan det avser
 6. Ladda upp en fil

För dig som har beviljats 2-årigt verksamhetsbidrag med intentionsbeslut är det viktigt att ha koll på följande datum:

 • 31 Mars första året, inkom med reviderad budget (om budgeten ändrats) och avtal.
 • November första året, du behöver inte göra en ny ansökan, men däremot måste du inkomma med reviderad verksamhetsplan och reviderad budget för kommande år.
 • December första året, slutgiltigt beslut om bidrag för år två.
 • 31 Mars år två, redovisning av år ett (inkom med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse, publikstatistik).
 • 31 Mars år tre, redovisning av år två.
 • Redovisa din verksamhet senast innan den nya ansökningsperioder eller tre månader efter genomförandet.
  Redovisning av verksamhetsbidrag Pdf, 103 kB.
 • Du redovisar publikstatistik i blanketten nedan.
  Redovisning av publikstatistik för grupper med tvåårigt verksamhetsbidrag
 • Du redovisar genom att ladda upp dokumenten via vår bidragssida. Följ stegen nedan:
 1. Du loggar in på er sida via vår portal:
  Föreningsbidrag, projektbidrag och stipendium i Lunds Kommun.
  (högst upp i högra hörnet)
 2. Du trycker på ”dokumenthantering” (uppe till vänster)
 3. Väljer Ladda upp filer”
 4. Väljer ”Redovisning” i rullistan (där det i bilden just nu står verksamhetsberättelse)
 5. Väljer ansökan det avser
 6. Ladda upp en fil

Kontakt

Oyuki Matsumoto Lopez, handläggare kulturstöd
E-post: oyuki.matsumotolopez@lund.se

E-post: kulturstod@lund.se
Telefon: 046-359 48 76

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?