Länk till startsidan

Utvecklingsstöd för ditt projekt eller verksamhet

Har du ett projekt som du vill utveckla? Genom stödet Mini, midi och maxi erbjuder vi korta och längre tidsperioder i vårt processhus Stenkrossen där du får tillgång till arbetsplatser, scener och verkstad.

Två händer skriver med pennor
Illustratör: Alva Ragnarsson

Vilka stödmodeller finns att söka?

Vi har tre stödformer som riktar sig till organisationer, föreningar, frilansare, proffs, semiprofessionella, amatörer, studenter, volontärer och privatpersoner som har ett projekt eller en projektidé inom konst, kultur och innovation. För att kunna erbjuda stöd för olika typer av projekt och i olika faser av dem erbjuder vi verksamhetsplatser på Stenkrossen, uppdelade i tre olika stödmodeller; Mini som fokuserar på kortare processer, Midi som är anpassade efter lite längre projektutveckling, och Maxi som innebär verksamhetsutveckling.

Läs mer om Stenkrossen

Mini: projekt 0-3 månader

Stödmodellen Mini passar de projekt inom konst, kultur, och innovation som vill ha en plats på Stenkrossen en kortare tid, till exempel ett residens eller genom en kortare projekt-, produktions- eller utvecklingsfas. Som Mini kan du få en plats på Stenkrossen mellan 0 till 3 månader och går bara att söka en gång per projekt.

 • Mini går inte att förlänga. Om du önskar att fortsätta utveckla ditt projekt på Stenkrossen kan du inkomma med en ny ansökan för Stödmodell Midi.
 • Genom projektplatsen förbinder du dig till att bidra till Stenkrossens öppet hus en gång i månaden och hålla en av de gångerna en öppen aktivitet i form av en workshop, utställning, prova-på-tillfälle, föreställning, föreläsning eller annan verksamhet som är öppet för allmänheten. De öppna aktiviteterna måste vara gratis att delta i.
 • Ansökan är öppen två gånger om året. Nästa möjlighet att ansöka för 2023 är mellan den 19 oktober och 21 november. Beslut tas inom 8 veckor efter sista ansökningsdag. Tillträdesdatum till huset bestäms i dialog med oss.

Midi: sex månader till ett år

Stödmodellen Midi passar de projekt inom konst, kultur, och innovation som de vill utveckla. Det kan handla om ett projekt som behöver en plats för att utvecklas och eventuellt testas och genomföras. Som Midi kan du få en plats på Stenkrossen under 6 månader eller 1 år.

 • Midi går bara att förlänga en gång.
 • Genom projektplatsen förbinder du dig till att bidra till Stenkrossens öppet hus en gång i månaden och vid några tillfällen hålla i en öppen aktivitet i form av workshop, utställning, prova-på-tillfälle, föreställning, föreläsning eller annan verksamhet som är öppet för allmänheten. De öppna aktiviteterna måste vara gratis att delta i.
 • Ansökan är öppen två gånger om året. Nästa möjlighet att ansöka för 2023 är mellan den 19 oktober och 21 november. Beslut tas inom 8 veckor efter sista ansökningsdag. Tillträdesdatum till huset bestäms i dialog med oss.

Maxi: verksamhetsstöd för tre år

Stödmodellen Maxi för verksamhetsutveckling passar de projekt inom konst, kultur och innovation som tagit formen av verksamhet, eller som har en pågående verksamhet, som de vill utveckla. Som Maxi kan du få en plats på Stenkrossen under max 3 år.

 • Möjlighet till förlängning med 1 år i taget.
 • Det kan vara ett projekt, en förening, en juridisk person eller en individ som ansöker, och denne behöver inte vara bosatt i Lunds kommun.
 • Det finns möjlighet att säga upp kontraktet om verksamheten inte kommer fortlöpa i 3 år med 6 månader uppsägningstid.
 • Urvalet sker i mån av plats utefter den specifika verksamheten. För att få en plats på Stenkrossen ska den egna verksamheten vara tydligt förankrad i Stenkrossens verksamhet och utveckling.
 • Genom projektplatsen förbinder du dig till att bidra till Stenkrossens öppet hus en gång i månaden och hålla en av de gångerna en öppen aktivitet i form av en workshop, utställning, prova-på-tillfälle, föreställning, föreläsning eller annan verksamhet som är öppet för allmänheten. De öppna aktiviteterna måste vara gratis att delta i.

Verksamheter som får stöd inom Mini, Midi och Maxi

Här kan du läsa om olika projekt som får stöd inom de olika kategorierna.

För att ansöka om Maxistöd behöver du ha:

 • 3-årig verksamhetsplan.
 • Budget för första året och en 3-årig plan för finansiering.
 • Vision för utveckling av den egna verksamheten på Stenkrossen, samt för hur verksamheten kommer bidra till Stenkrossens utveckling inom ert område (på vilket sätt är Stenkrossen relevant/rätt plats för ditt projekt?).
 • Konkret beskrivning av det första årets öppna aktivitet(er), samt förslag på datum för genomförande (det önskade datumet/-n för den öppna verksamheten kan komma att omförhandlas om tidpunkten ej passar med övriga pågående aktiviteter i huset).

Så här behandlar vi din ansökan

Efter inlämnad ansökan kallas de som blivit beviljade en verksamhetsplats till ett planeringsmöte med kulturhandläggaren.

Ansökningstider

Ansökan är öppen en gång om året och beslut tas inom tre veckor. Nästa möjlighet att ansöka för 2022 är mellan den 15 oktober och 15 november. Beslut tas inom fem veckor efter sista ansökningsdag. Tillträdesdatum till huset bestäms i dialog med oss.

Så här ansöker du

För att ansöka om Mini, Midi eller Maxi använder du vår e-tjänst. Innan du ansöker måste du först (via en annan e-tjänst) skapa en användare och ansöka om lösenord för tjänsten. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du ansöker. Vilka dessa är står i informationen vid bidraget du vill ansöka om.

Läs om vad som gäller för de olika bidragen och ansök

Ansökan om inloggningsuppgifter för att kunna söka bidrag

Registrera föreningen

Urval baserat på helhet

Vi förbehåller oss rätten att välja vilka sökande som får plats på Stenkrossen till stödmodellerna anpassat utefter Stenkrossens vision om utveckling och mångfald, så att samansättningen av aktörer på Stenkrossen blir så gynnsamt som möjligt för samtliga parter.

Tillgång till Stenkrossens lokaler

Du som får beviljat stöd genom Mini, Midi och Maxi får tillgång till lokalerna och utomhusytorna. Du kommer kanske inte har full tillgång till scener eller arbetsplats under hela projektperioden. Detta beror på om det är hög- eller lågsäsong och hur bokningarna ser ut på Stenkrossen under den här perioden. Vi kan komma att föreslå en alternativ tidsperiod för tillgång till huset.

Kontakt

Oyuki Matsumoto Lopez, handläggare kulturstöd

E-post: oyuki.matsumotolopez@lund.se

E-post: kulturstod@lund.se

Telefon: 046-359 48 76

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?