Länk till startsidan

Utvecklingsstöd för ditt projekt eller verksamhet

Har du ett projekt som du vill utveckla? Genom stödet Mini, midi och maxi erbjuder vi korta och längre tidsperioder i vårt processhus Stenkrossen där du får tillgång till arbetsplatser, scener och verkstad.

Två händer skriver med pennor
Illustratör: Alva Ragnarsson

Vilka stödmodeller finns att söka?

Vi har tre stödformer som riktar sig till organisationer, föreningar, frilansare, proffs, semiprofessionella, amatörer, studenter, volontärer och privatpersoner som har ett projekt eller en projektidé inom konst, kultur och innovation. För att kunna erbjuda stöd för olika typer av projekt och i olika faser av dem erbjuder vi verksamhetsplatser på Stenkrossen, uppdelade i tre olika stödmodeller; Mini som fokuserar på kortare processer, Midi som är anpassade efter lite längre projektutveckling, och Maxi som innebär verksamhetsutveckling.

Läs mer om Stenkrossen

Mini: projekt 0-3 månader

Stödmodellen Mini passar de projekt inom konst, kultur, och innovation som vill ha en plats på Stenkrossen en kortare tid, till exempel ett residens eller genom en kortare projekt-, produktions- eller utvecklingsfas. Som Mini kan du få en plats på Stenkrossen mellan 0 till 3 månader och går bara att söka en gång per projekt.

 • Mini går inte att förlänga. Om du önskar att fortsätta utveckla ditt projekt på Stenkrossen kan du inkomma med en ny ansökan för Stödmodell Midi.
 • Genom projektplatsen förbinder du dig till att bidra till Stenkrossens öppet hus en gång i månaden och hålla en av de gångerna en öppen aktivitet i form av en workshop, utställning, prova-på-tillfälle, föreställning, föreläsning eller annan verksamhet som är öppet för allmänheten. De öppna aktiviteterna måste vara gratis att delta i.
 • Ansökan är öppen två gånger om året. Nästa möjlighet att ansöka för 2022 är mellan den 15 oktober och 15 november. Beslut tas inom 8 veckor efter sista ansökningsdag. Tillträdesdatum till huset bestäms i dialog med oss.

Midi: sex månader till ett år

Stödmodellen Midi passar de projekt inom konst, kultur, och innovation som de vill utveckla. Det kan handla om ett projekt som behöver en plats för att utvecklas och eventuellt testas och genomföras. Som Midi kan du få en plats på Stenkrossen under 6 månader eller 1 år.

 • Midi går bara att förlänga en gång.
 • Genom projektplatsen förbinder du dig till att bidra till Stenkrossens öppet hus en gång i månaden och vid några tillfällen hålla i en öppen aktivitet i form av workshop, utställning, prova-på-tillfälle, föreställning, föreläsning eller annan verksamhet som är öppet för allmänheten. De öppna aktiviteterna måste vara gratis att delta i.
 • Ansökan är öppen två gånger om året. Nästa möjlighet att ansöka för 2022 är mellan den 15 oktober och 15 november. Beslut tas inom 8 veckor efter sista ansökningsdag. Tillträdesdatum till huset bestäms i dialog med oss.

Maxi: verksamhetsstöd för tre år

Stödmodellen Maxi för verksamhetsutveckling passar de projekt inom konst, kultur och innovation som tagit formen av verksamhet, eller som har en pågående verksamhet, som de vill utveckla. Som Maxi kan du få en plats på Stenkrossen under max 3 år.

 • Möjlighet till förlängning med 1 år i taget.
 • Det kan vara ett projekt, en förening, en juridisk person eller en individ som ansöker, och denne behöver inte vara bosatt i Lunds kommun.
 • Det finns möjlighet att säga upp kontraktet om verksamheten inte kommer fortlöpa i 3 år med 6 månader uppsägningstid.
 • Urvalet sker i mån av plats utefter den specifika verksamheten. För att få en plats på Stenkrossen ska den egna verksamheten vara tydligt förankrad i Stenkrossens verksamhet och utveckling.
 • Genom projektplatsen förbinder du dig till att bidra till Stenkrossens öppet hus en gång i månaden och hålla en av de gångerna en öppen aktivitet i form av en workshop, utställning, prova-på-tillfälle, föreställning, föreläsning eller annan verksamhet som är öppet för allmänheten. De öppna aktiviteterna måste vara gratis att delta i.

För att ansöka om Maxistöd behöver du ha:

 • 3-årig verksamhetsplan.
 • Budget för första året och en 3-årig plan för finansiering.
 • Vision för utveckling av den egna verksamheten på Stenkrossen, samt för hur verksamheten kommer bidra till Stenkrossens utveckling inom ert område (på vilket sätt är Stenkrossen relevant/rätt plats för ditt projekt?).
 • Konkret beskrivning av det första årets öppna aktivitet(er), samt förslag på datum för genomförande (det önskade datumet/-n för den öppna verksamheten kan komma att omförhandlas om tidpunkten ej passar med övriga pågående aktiviteter i huset).

Så här behandlar vi din ansökan

Efter inlämnad ansökan kallas de som blivit beviljade en verksamhetsplats till ett planeringsmöte med kulturhanläggaren.

Ansökningstider

Ansökan är öppen en gång om året och beslut tas inom tre veckor. Nästa möjlighet att ansöka för 2022 är mellan den 15 oktober och 15 november. Beslut tas inom fem veckor efter sista ansökningsdag. Tillträdesdatum till huset bestäms i dialog med oss.

ABC- aktiva insatser för människa och miljöinitiativ

ABC jobbar med att bygga en samarbetsgemenskap genom att fokusera på småskaliga och långsiktiga aktiviteter med fokus på miljö, hållbarhet, rättvis handel, ungdomars egenmakt och minskad avfallsminskning. De anordnar interaktiva evenemang, driver lokala och internationella projekt och samarbetar med organisationer från olika områden för att skapa meningsfullhet för varje individ.

Läs mer hos ABC

Alltet

Alltet är allt som någonsin har varit, allt som är och allt som kommer att bli. Men är även en kulturaktör som gör bland annat opera och film.

Läs mer hos Alltet

Bee the Change

En organisation som syftar till att sprida medvetenhet om vikten av pollinatörer och biologisk mångfald genom biodling. Var med i biodlingsaktiviteter eller ta del av deras evenemang för att lära människor om pollinatörernas betydelse och visa hur de kan agera mer pollinatorvänligt.

Läs mer hos Bee the Change

Bike Kitchen Lund

En öppen verkstad som erbjuder rådgivning och praktisk hjälp med cykelreparationer och underhåll. Genom Bike Kitchen får Lundaborna kostnadsfri tillgång till arbetsutrymmen, verktyg, begagnade komponenter och teknisk kompetens.

Läs mer hos Bike Kitchen Lund

Circle Centre

Circle Centre grundades för att ta itu med problemet med överkonsumtion som leder till försämring av miljöresurser, dåliga arbetsförhållanden och överflödigt avfall. Genom att starta ett bibliotek med varor med föremål som vi inte behöver till vardags kan vi börja förändra idén om ägande. Som en del av denna rörelse arrangerar de öppna utbildningsevenemang och praktiska workshops fokuserade på hållbart boende och återanvändning.

Läs mer hos Circle Centre Lund

Cirkus Syd

En nätverksplattform för internationell forskning, utveckling och innovation med säte i Lund, Sverige. De kopplar samman människor, idéer och praktiker över gränser och genrer med hjälp av sin expertis inom samtida cirkuskonster, samarbetar för att inspirera till strukturell utveckling och nya möjligheter.

Läs mer hos Cirkus Syd


Projekt Elysion

Ett projekt med syftet att främja psykisk och fysisk hälsa bland olika målgrupper genom att erbjuda workshops i konst, skrivande, teater, drama och andra kreativa aktiviteter samt coachning för personlig utveckling. Framåt ville de bjuda in till samarbete med vård och omsorg samt patientföreningar med flera.

Lilla Teatern

Lilla Teatern i Lund har sedan 1933 varit ett hem för fria amatörteatergrupper i Lund. Idag huserar vi på Stenkrossens kulturhus. Föreningen välkomnar medlemmar som vill driva fria grupper - oavsett om syftet är teaterträning eller en ambitiös uppsättning. Utöver föreställningar anordnar även föreningen teaterintroduktion via gruppen Entréteatern samt håller teaterkurser för barn- och ungdom.

Läs mer hos Lilla Teatern


Lunds Matvarukooperativ

Kooperativet startades 2016 med visionen att skapa ett demokratiskt styrt kooperativ som kopplar sina medlemmar till lokala bönder. De arrangerar även sociala evenemang och engagerar sig i uppsökande verksamhet för att hitta nya medlemmar, sprida kunskap om lokal och hållbar mat och nätverka med liknande projekt.

Läs mer hos Lunds Matvarukooperativ

Lunds Öppna Verkstad

Lunds Öppna Verkstad är en ideell förening som tillhandahåller verktyg och lokaler för att samverka och inspireras. Verkstaden bidrar till det dagliga, husliga och kreativa skapandet i Lund. I verkstaden finns symaskiner, 3D-skrivare, elektronikverkstad, metallverkstad, screentryck, keramik samt träverkstad.

Läs mer hos Lunds Öppna Verkstad

Kulturföreningen MedVind

Föreningen jobbar för att låta människor mötas via skapande, kreativa och fördjupande samtal och aktiviteter. MedVind driver sedan oktober 2021 det treåriga Arvsfondsprojektet “Se Din Konst” i ett nära samarbete med huvudmannen ABF MittSkåne. I projektet arrangeras samlingsutställningar av barns konst i fysisk och digital form.

Läs mer hos MedVind

Nya Rörelsen

Ett kollektiv av samtida dansutövare, koreografer, artister som består av 5 medlemmar: Majula Drammeh, Nidia Martinez Barbieri, Rumiko Otsuka, Daniel Jeremiah Persson & Khamlane Halsackda. De strävar efter att främja banbrytande föreställningar och samhällsprojekt, med särskilt fokus på att skapa mångfald inom konsten.

Läs mer hos Nya Rörelsen

Open circus training

Ett inkluderande och stödjande utrymme för människor att utöva aktiviteter på cirkus performance, oavsett om de är nybörjare eller erfarna artister, som polerar sina färdigheter. Dessa aktiviteter är varierande, inklusive jonglering, flygsilkes, handbalansering, dans och akroyoga. I centrum för projektet är öppna träningspass varje vecka, där människor samlas för att träna cirkus.

Läs mer hos Open circus training

PRIYANKA MAYA Studio

En förening som arbetar för att etablera modedesign som ett aktivt konstnärligt uttryck i samhället med aktiva utövare. . Genom workshops kommer medlemmar kunna lära sig och utveckla färdigheter inom olika discipliner inom modedesign. Föreningen har även hållbarhet som fokus, miljövänligt material och tyger uppmanas.

Läs mer hos Priyanka Maya Studio

Sounds Sculpture Lab

Nicklas Lundbergs arbetar med olika skulpturer där ljudet är i fokus. Rörelse och interaktivitet är återkommande inslag i skulpturerna och i hans arbete ifrågasätter han teman som enkelhet och funktionalitet. Nicklas Lundberg har utbildat sig vid Konstfack i Stockholm, Musikhögskolan i Malmö och vi Lunds universitet.

Läs mer hos Sound Sculpture Lab

Så här ansöker du

För att ansöka om Mini, Midi eller Maxi använder du vår e-tjänst. Innan du ansöker måste du först (via en annan e-tjänst) skapa en användare och ansöka om lösenord för tjänsten. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du ansöker. Vilka dessa är står i informationen vid bidraget du vill ansöka om.

Läs om vad som gäller för de olika bidragen och ansök

Ansökan om inloggningsuppgifter för att kunna söka bidrag

Registrera föreningen

Urval baserat på helhet

Vi förbehåller oss rätten att välja vilka sökande som får plats på Stenkrossen till stödmodellerna anpassat utefter Stenkrossens vision om utveckling och mångfald, så att samansättningen av aktörer på Stenkrossen blir så gynnsamt som möjligt för samtliga parter.

Tillgång till Stenkrossens lokaler

Du som får beviljat stöd genom Mini, Midi och Maxi får tillgång till lokalerna och utomhusytorna. Du kommer kanske inte har full tillgång till scener eller arbetsplats under hela projektperioden. Detta beror på om det är hög- eller lågsäsong och hur bokningarna ser ut på Stenkrossen under den här perioden. Vi kan komma att föreslå en alternativ tidsperiod för tillgång till huset.

Kontakt

Oyuki Matsumoto Lopez, handläggare kulturstöd

E-post: oyuki.matsumotolopez@lund.se

E-post: kulturstod@lund.se

Telefon: 046-359 48 76

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?