Länk till startsidan

Projektstöd för publika arrangemang

Kulturföreningar och andra aktörer som skapar kulturutbud i Lund där upplevelsen står i centrum kan söka stöd för publika arrangemang. Här hittar du allt du behöver veta om kriterier, ansökningsdatum och återrapportering.

Illustration i rosa och lila med händer, mikrofon, högtalare och pensel.

Kvalitet och allmänintresse

Syftet med projektstödet är att möjliggöra publika arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Stödet är till för korta, tidsbegränsade arrangemang och projekt.

Värdegrund

Innan du söker ber vi dig läsa igenom värdegrunden för alla våra bidrag.

Värdegrund för bidrag och stöd

Ansökningsperioder 2023

 • Period 1. 15 mars –17 april för projekt som ska genomföras under sommar/vinter 2023.
 • Period 2. 14 september – 17 oktober för projekt som ska genomföras någon gång under 2024.

Här finns ett exempel med de uppgifter som vi behöver för att kunna genomföra ett korrekt förfarande av din ansökan.

Exempel ansökan Pdf, 150 kB.

Så här bedömer vi din ansökan

Kvalitet

Inom detta kriterium bedöms kvaliteten på de upplevelser som arrangemangen förväntas ge upphov till, kvaliteten på/förutsättningarna för produktion och genomförande, samt de kompetenser och den erfarenhet som finns i organisationen.

Publikarbete

Inom detta kriterium bedöms arbetet med målgrupper, marknadsföring och det förväntade publika genomslaget.

Ekonomisk bärighet

Inom detta kriterium bedöms såväl kortsiktig som långsiktig bärighet, bland annat bredden på finansieringen.

Brett utbud

Detta kriterium bedöms i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Detta görs löpande utifrån en samlad bedömning av de ansökningar som kommer in.

Kriterier för att få projektstöd

 • Du kan söka stöd oavsett om du är en organisation eller en enskild utövare.
 • Arrangemanget är öppet för allmänheten och som vänder sig till en publik, till exempel dansföreställningar, teater, festivaler, utställningar, uppläsningar, konserter eller visningar.
 • Arrangemanget håller hög kvalitet och som ger medborgarna tillgång till kultur och har anknytning till Lund.

Det här kan du inte få projektstöd för

 • Projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet.
 • Stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål.
 • Projekt med övervägande religiös, politisk eller social inriktning.
 • Projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi.
 • Utrustning och investeringar som efter projektet tillfaller dig eller din organisation.
 • Projekt inom utbildning eller forskning.
 • Renodlade pedagogiska projekt som till exempel kan bedrivas i studiecirkelform istället.

Att ansöka om projektstöd flera gånger

Bidrag till publika kulturarrangemang kan inte beviljas till samma projekt mer än fyra gånger. För att kunna beviljas projektbidrag för samma projekt mer än en gång ställs etappvis högre krav på arrangören, bland annat gällande medfinansiering. Om du är en återkommande arrangör kan du vara aktuell för verksamhetsstöd istället.
Verksamhetsbidrag för publika arrangemang

 1. Skriv din projektbeskrivning där du svarar frågor som (vad, hur, vem, var, varför).
 2. Gör en budget där du inkluderar alla kostnader, om du har intäkter samtidigt om du har fått eller om du har sökt andra stöd.
 3. Skapa en profil i vårt bidragssystem FRI.
 4. När du har fått inloggningen fyller du i ansökningsformuläret för projektbidrag.
 5. Ladda upp den kompletta projektbeskrivningen och budget för ditt projekt i systemet.
 6. Du får svar inom 8 veckor efter sista ansökningsdag.
 7. Ansökningarna bedöms av handläggare på kulturförvaltningen och en referensgrupp.

Konstruktionen, Alltet

Konstruktionen är en opera om Palmemordet som inte vill lösa mordgåtan, utan behandla dådet emotionellt och vara en injektion för ett bredare samtal om liv och död. Beviljat projektstöd för 2022 är 50 000 kr.

Växande Historia, Arna

Projektet Växande Historia handlar om Vombsjösänkan och är samarbeten med föreningar, museum, offentlig verksamhet eller privatpersoner. Målet är att samarbetena leder fram till publika aktiviteter tex. presentationer, workshops, performance, musikframträdanden eller utställningar i samband med Biosfärfestivalen i september 2022. Beviljat projektstöd för 2022 är 72 000 kr.

Arna (Växande Historia)

Cirkus Syd

Crikus Syd har fått medel för att genomföra en förstudie om möjligheterna att utveckla och genomföra en cirkusfestival i Lund. Beviljat projektstöd för 2022 är 50 000 kr.

Cirkus Syd

ArchFilm Lund

ArchFilm Lund anordnar sedan 2009 Lund International Architecture Film Festival i oktober samt ett antal filmvisningar, panelsamtal, föredrag installationer, och konst i offentliga rummet med fokus på teman som hem, stad och framtida utmaningar i en tid av migration och klimatförändringar. Beviljat projektstöd för 2022 är 100 000 kr.

Föreningen Archfilm Lund

Visfestivalen i Lund

Visfestivalen i Lund firar 20 år under 2022 och gör en tvådagarsfestival på Kulturen med visartister från flera nordiska länder. Beviljat projektstöd för 2022 är 100 000 kr.

Föreningen Dansk–svensk Visfestival

Hedlandet Residens

Hedlandet residens är en plats för gränsöverskridande processinriktad konstnärlig praktik i Torna Hällestad. Här kan du som arbetar med berättande få en plats a själv elltt utvecklas själv eller tillsammans med andra. Beviljat projektstöd för 2022 är 75 000 kr.

Hedlandet Residens

S/he into flesh, Nya Rörelsen

Danskollektivet Nya Rörelsen utvecklar ett experimentellt performance där dans och samtidskonst visas live och via streaming, Genom dessa olika format utforskas närhet och närvaro. Beviljat projektstöd för 2022 är 40 000 kr.

Klubb Pangea, Plektrum

Konsertserie med jazz, folk och världsmusik på Mejeriet. Beviljat projektstöd för 2022 är 25 000 kr.

Musikförening Plektrum (Klub Pangea)

Rani Nair

Genomförandet av en förstudie om att utveckla dans i Lund. Beviljat projektstöd för 2022 är 50 000 kr.

Rani Nair

Skånes Orgelveckor 2022

Skånes Orgelveckor har funnits i över 40 år och ger konserter med svenska och internationella musiker. Det blir en hel del musik av Bach men även nyare musik, improvisationer och någon gång uruppföranden. Beviljat projektstöd för 2022 är 80 000 kr.

Swedish Human Rights Film Festival 2022

Genom film och paneldiskussioner med experter och via andra former av kultur sprids kunskap om mänskliga rättigheter. Filmfestivalen planeras kring den Internationella dagen för Mänskliga Rättigheter den 10:e december. Beviljat projektstöd för 2022 är 50 000 kr.

The Raoul Wellenberg Institute of Human Rights (Swedish Human Rights Film Festival)

Indexförändring av medel för stöd till föreningslivet

I fastställande av årliga ramar för Ekonomi- och verksamhetsplan för Lunds kommuns nämnder och styrelser ingår förutsättningar för omräkning av prisnivå inför kommande år. Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar årliga kostnader för stöd till föreningslivet efter erhållen förändringsnivå från kommunkontoret. Vid beslut om fördelning av ram för driftbudget fastställs kommande årsnivå för stöd till föreningslivet. Den bidragsberättigade verksamhetens omfattning, ska kunna visa att omfattningen av den verksamhet som denne söker bidrag för är sannolik.

Återbetalningsskyldighet vid ej genomförd aktivitet

Bidrag som utbetalats för aktivitet som inte genomförts ska återbetalas av bidragsmottagaren.

Reglering av eventuella fordringar

Om Lunds kommun har någon fordran på den bidragssökande kommer denna att regleras innan något bidrag utbetalas.

Tillgänglighet

Föreningar ska vid arrangemang eller utlåning av lokaler beakta tillgängligheten i och till sin verksamhet och sina lokaler.

För dig som fått projektstöd

Här samlar vi allt du behöver veta om återrapportering och utbetalningar.

Kontakt

Oyuki Matsumoto Lopez, Handläggare kulturstöd
E-post: oyuki.matsumotolopez@lund.se
E-post: kulturstod@lund.se

Telefon: 046-359 48 76

Övrigt stöd

Kulturstipendium

Kulturstipendium kan du söka om du har anknytning till Lund och är i början av din karriär. Framför allt brukar stipendierna gå till den som har bestämt sig för att satsa på professionellt arbete inom kultur och konst. 

Sök kulturstipendium

Stöd till idrottsarrangemang

Föreningar och andra aktörer som skapar idrottsutbud i Lund där upplevelsen står i centrum kan söka bidrag för publika arrangemang.

Stöd till publika idrottsarrangemang

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?