Länk till startsidan

Stöd till folkbildning och lika rättigheter och möjligheter

Detta tema omfattar stöd till studieförbund för deras verksamhet, samt det stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter i samhället. Det finns även närområdesbidrag.

Två händer håller ihop
Illustratör: Alva Ragnarsson

Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen handlar det om vuxna målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin verksamhet.

Det finns två olika bidrag på temat: verksamhetsbidrag för lika rättigheter och möjligheter, och verksamhetsbidrag till studieförbund.

Vilka bidrag finns att söka?

Vi har två bidragsformer som riktar sig till organisationer som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter i samhället.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget vänder sig till organisationer som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter i samhället.

Bidrag till studieförbund

Studieförbund i Lund kan ansöka om detta verksamhetsbidrag.

Närområdesbidrag

Det här bidraget ges till projekt som bidrar till utveckling av närområdet samt bidrar till ett mervärde för de boende i närområdet. Närområdesbidrag söker du för korta och tidsbegränsade projekt. Med närområdet menar vi enskilda stadsdelar och kommundelar i Lunds kommun.

Så här ansöker du om bidrag

För att ansöka om något av verksamhetsbidragen använder du våra e-tjänster. Innan du ansöker måste du först (via en annan e-tjänst) registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du ansöker. Vilka dessa är står i informationen vid bidraget du vill ansöka om.

Läs om vad som gäller för de olika bidragen och ansök

Ansökan om inloggningsuppgifter för att kunna söka bidrag

Registrera föreningen

Kontakt

Lisa Ernberg - bidrag till studieförbund

E-post: lisa.ernberg@lund.se

Telefon: 046-359 62 19

Ellen Isaksson - verksamhetsbidrag och närområdesbidrag

E-post: ellen.isaksson@lund.se

Telefon: 046-359 76 13

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?