Länk till startsidan

Stöd till folkbildning och lika rättigheter och möjligheter

Detta tema omfattar stöd till studieförbund för deras verksamhet, samt det stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter i samhället. Det finns även närområdesbidrag.

Två händer håller ihop
Illustratör: Alva Ragnarsson

Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen handlar det om vuxna målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin verksamhet.

Vilka bidrag finns att söka?

Vi har två bidragsformer som riktar sig till organisationer som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter i samhället: Verksamhetsbidrag och Bidrag till studieförbund. Om du vill utveckla ett projekt som bidrar till utveckling av närområdet samt bidrar till ett mervärde för de boende i närområdet finns ett särskilt närområdesbidrag att söka. Du hittar information om det längre ner på sidan.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget vänder sig till organisationer som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter i samhället.

Vem kan få bidraget?

Verksamhetsbidraget vänder sig till alla typer av rättighets- och kulturbärande organisationer, till exempel pensionärsorganisationer, etniska organisationer, nationella minoritetsorganisationer, hbtq-organisationer, organisationer som arbetar mot diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning (oavsett om man är troende eller inte), samt jämställdhetsfrämjande organisationer. Målgruppen omfattar dock inte organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning eftersom de ges stöd genom vård- och omsorgsförvaltningen, eller socialt utsatta som ges stöd genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Din organisation kan få verksamhetsbidraget om den:

 • Har sitt säte i Lunds kommun
 • Har en verksamhet som huvudsakligen gynnar boende i Lund
 • Har antagit stadgar, utsett en styrelse samt en revisor
 • Inte har en övervägande religiös eller politisk inriktning
 • Har minst 20 medlemmar varav 10 är boende i Lund
 • Har en medlemsförteckning
 • Tar ut en medlemsavgift för deltagare i verksamheten med lägst 50 kronor

Bidrag till studieförbund

Studieförbund i Lund kan ansöka om detta verksamhetsbidrag.

De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen, tillika kommunens, är att:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • Bidra till att bredda intresset för samt öka delaktigheten i kulturlivet

För att kunna få verksamhetsbidrag från Lunds kommun ska Studieförbunden skicka in följande uppgifter till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1 maj året efter verksamhetsårets slut:

 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Uppgifter om styrelsens sammansättning och revisorer

Studieförbunden ska också författa en rapport utifrån sitt arbete med några av kommunens fokusområden:

 • Attraktiv och kreativ plats
 • Inflytande, delaktighet och service
 • Hållbarhet

Fokus för rapporten varierar från år till år och bestäms i samråd mellan studieförbunden och kultur- och fritidsförvaltningen. Även denna rapport skall vara förvaltningen tillhanda den 1 maj året efter verksamhetsårets slut.

Närområdesbidrag

Det här bidraget ges till projekt som bidrar till utveckling av närområdet samt bidrar till ett mervärde för de boende i närområdet. Närområdesbidrag söker du för korta och tidsbegränsade projekt. Med närområdet menar vi enskilda stadsdelar och kommundelar i Lunds kommun.

Så redovisar du närområdesbidrag

Pengarna som betalas ut till publika arrangemang är skattemedel. Därför måste alla som har fått bidrag redovisa hur de använt pengarna, så att allmänhet och politiker kan ta del av resultatet. Du måste ladda upp din redovisning via bidragssystemet senast tre månader efter att projektet avslutats. Om du inte gör detta kan du bli tvungen att återbetala projektbidraget. Vi vill ha er ansökan senast en månad innan planerat genomförande för att vi säkert ska hinna handlägga den.

En bra grund är att utgå ifrån din projektbidragsansökan vid din redovisning. Svara på de här frågorna:

 • Blev det som du tänkt?
 • Nådde du ut till de tänkta målgrupperna?
 • Hur många besökare kom?
 • Dessutom måste du redovisa det slutliga ekonomiska resultatet. Höll ditt projekt budget? Om inte, varför?

Bifoga också exempel på er marknadsföring: bilder, press, filmer och annat material som visar hur det blev. Vi vill också se att Lunds kommuns logotyp funnits med.

Stödet redovisas genom du fyller i redovisningsformuläret som finns här nedan.

När du fyllt i formuläret måste du spara din ändringar innan du laddar upp det. Redovisningsformulär Pdf, 165 kB.

Du laddar sen upp det till vårt system. Följ instruktionerna nedan.

 • Inloggningsknappen finns högst upp i högra hörnet)
 • Du trycker på ”dokumenthantering” (uppe till vänster)
 • Väljer Ladda upp filer”
 • Väljer ”Redovisning” i rullistan (där det i bilden just nu står verksamhetsberättelse)
 • Väljer ansökan det avser
 • Laddar upp en fil

Så här ansöker du om bidrag

För att ansöka om något att bidragen använder du våra e-tjänster. Innan du ansöker måste du först registrera din förening.

Registrera föreningen

Ansökan om inloggningsuppgifter för att kunna söka bidrag

Tänk på att läsa igenom vilka uppgifter vi behöver från er för respektive bidrag. Du hittar informationen och ansökan via länken nedan.

Läs om vad som gäller för de olika bidragen och ansök

Kontakt

Jörgen Wellsten, verksamhetsbidrag

E-post: jorgen.wellsten@lund.se
Telefon: 046-359 51 81

Lisa Ernberg, bidrag till studieförbund

E-post: lisa.ernberg@lund.se

Telefon: 046-359 47 36

Oyuki Matsumoto, närområdesbidrag

E-post: oyuki.matsumotolopez@lund.se

Telefon: 046-359 48 76

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?