Ungdomspolitiken

Ungdomspolitiken i Lund är en kommunal verksamhet som jobbar för att unga ska få plats att påverka i den lokala demokratin. Vi skapar olika forum och former för att unga mellan 13-25 år i Lund ska få göra sina röster hörda.

Ungdomsting

Ungdomstinget är ett forum där unga mellan 13 och 25 år samlas för att engagera sig, påverka och diskutera frågor som är viktiga för unga i Lund. Målet med Ungdomstinget är att ungas åsikter ska föras fram och att unga ska få mer inflytande i kommunen, i alla frågor som rör ungdomar. Dagen innehåller föreläsningar, workshops och möjlighet att träffa unga från skolor i hela Lund och föreningar som jobbar både i Lund och i hela Sverige. Ungdomstingen görs två gånger per termin och planeras och genomförs av unga själva. Forumet är öppet för alla unga i Lunds kommun och sker på skoltid, du ska få möjlighet att vara ledig för att gå på Ungdomsting. Information om när nästa Ungdomsting är hittar du på www.ungilund.se eller på våra sociala medier.

Inflytandecaféer

Våra Inflytandecaféer vänder sig till dig som går i särskola. Forumet har mer fokus på att delta i olika workshop-stationer där du får testa på allt från att pärla åsikstsarmband till att prova street art eller forumteater. Inflytandecaféerna kom till när vi insåg att särskoleelever sällan fanns representerade på Ungdomstinget. Tillsammans med pedagoger från särskolor i Lund har vi skapat ett koncept som kan funka för fler. Inflytandecaféerna görs alltid ett par veckor innan Ungdomstingen och har samma tema som dem, allt för att ungdomarna från särskolan ska känna sig extra välkomna på Ungdomstinget. På caféerna använder vi oss av metoden grafisk facilitering, vi ritar upp ungdomarnas åsikter på en jättestor illustration, tillsammans skapar vi demokrati!Information om när nästa Inflytandecafé är hittar du på www.ungilund.se eller på våra sociala medier.

Vad gör Ungdomspolitiken i Lund?

Utöver Ungdomsting och Inflytandecaféer erbjuder vi utbildningsdagar för elevråd, stöd till ungas egen organisering i form av särskilda bidrag och coachning, hjälp med kontakter in i kommunen, stöd i att skriva Lundaförslag, se till att ungas röster hörs i olika stora processer i kommunen, utbildar i frågor om Barnkonventionen och mycket mycket mer.

Du kan läsa mer om vår verksamhet på: www.ungilund.se

Kontakt

Anna Sigurgeirsdóttir
Verksamhetsutvecklare Ungdomspolitiken i Lund
E-post: anna.sigurgeirsdottir@lund.se

Ida Hein Olsson
Ungdomsombud
E-post: ida.heinolsson@lund.se

Alva Söder
Ungdomsombud
E-post: alva.soder@lund.se

Faktaansvarig: Kultur & fritidsförvaltningen

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se