Sankt Hans backar

Stadens största park är ett dramatiskt landskap av kullar och dalgångar som formats på en gammal soptipp. Den högsta punkten på 86 meter över havet ger en storslagen utsikt över staden och slätten ut mot Öresund. En utvecklingsplan som antogs våren 2021 innehåller flera satsningar på området under de närmaste åren.

Discgolfkorg på S:t Hans backar

Plan för utveckling

I mars 2021 beslutade Lunds kommun om en utvecklingsplan för området. Under de närmaste åren kommer området att utvecklas med nya aktivitetsytor, bland annat utegym och temalekplats, men vi kommer också att rusta upp befintliga motionsslingor och bollplaner.  Första etappen startar under 2021 med  fokus på amfiteatern i parkens mitt som en plats för olika typer av evenemang. 

Hämta utvecklingsplanen (pdf)

Aktiviteter

Sankt Hans backar lockar till många aktiviteter. Stora ytor, utmanande nivåskillnader och fina naturvärden lockar såväl familjer och motionärer som hundägare, multisportare och skolklasser. På vintern hittar du Lunds mest populära pulkabacke här! Flera föreningar har verksamhet inom området. 

 • Discgolfbana: discgolf liknar vanlig golf men istället för boll och klubba används discar (frisbee´s) som ska träffa en korg. 18-hålsbanan är avsedd för för såväl föreningar som skolor och besökare. Banan håller hög klass och kan även användas för tävlingar. Banan har anlagts av Lunds kommun i samarbete med Spinndisc FK och Sveriges Riksidrottsförbund.
 • Motionsspår: slingor av varierande längd inom området S:t Hans backar/Norra Fäladen.
 • Uteklassrum och ekobaser: området utnyttjas flitigt av såväl skolorna i området som Naturskolan. Som uteklassrum erbjuder S:t Hans backar på stor variation. Vindskydd och ekobaser kan användas för vila och undervisning.
 • Ridning: det är tillåtet att rida på anvisade ridvägar, se karta nedan.
 • Koloniområde: I anslutning till det vidsträckta Vallkärrastråket precis bakom S:t Hans backar ligger stadens nyaste koloniområde Sankt Hans koloniområde med 51 tomter. Öppet för besökare och allmänhet alla dagar under odlingssäsong mellan kl 8:00-20:00. Ingång via Skjutbanevägen 1.
 • Odlingslottsområde: Nära entrén till St Hans Backar ligger odlingslottsområdet Sliparebacken med ingång från Sliparebacken 15. Här finns 17 odlingslotter utan stuga som förmedlas via kommunens odlingskö. För att ställa sig i odlingskön kräver det att du är folkbokförd i Lunds kommun.
  Läs mer om odlingslotter.
 • Skogsträdgård: En tidigare bortglömd del av parken, fd. Barnens skog, har förvandlats till en skogsträdgård och mötesplats. Här blandas äldre träd med örter, perenner och buskar som planterats enligt permakulturens designprinciper. Skogsträdgården förvaltas och utvecklas av Lunds skogsträdgårdsförening och är alltid öppen för besökare. 
  Läs mer om skogsträdgården och se karta om hur du hittar dit.

Områdets historia

Området som tillhör Norra Fäladen har fått sitt namn från Sankt Hans källa som låg på fäladen strax öster om Sliparebacken. Sankt Hans Backar var en av Lunds kommuns största avfallsplatser fram till slutet av 1960-talet. När regn och snö tränger ner till det gamla avfallet under marken bildades förorenat lakvatten som rann vidare och förorenade vattnet i Vallkärrabäcken. Under 2013-2015 genomfördes därför olika åtgärder. Stora ytor täcktes med ett tjockt lager lera och ny jord, och dagvattnet leddes om.

Områdets högsta punkt är helt konstgjord, 86 meter över havet och 26 meter över den passerande trafiken på Norra ringen. Norr om backarna anlades en lång öppen park i anslutning till Norra fäladens nya bostadsområden. Parken har typiska planteringar för 1970-talet med stora gräsytor och grupper av träd och buskar i kanterna. Området utökades norrut på 1990-talet i samband med att stadsdelen Annehem byggdes. En damm anlades, de tidigare åkermarkerna gjordes om till betesmark och skolbarn deltog i planterandet av Barnens skog.

Växter och djur

Områdets planteringar var från början relativt artfattiga med avenbok som dominerande trädslag på backarna och japansk klätterros i buskskiktet. Mångfalden har ökat med tiden, både spontant och efter 1990-talets projekt då nya växter in och fröer, bland annat från Kungsmarken, spreds på gräsmattorna.

De täta skogsplanteringarna fungerar som utmärkta häckningsmiljöer för småfåglar som berikar området med sin sång under vår och försommar. En så kallad faunadepå med döda stammar och stockar har anlagts i parkens norra del. Nytillskottet av vattenytor har skapat förutsättningar för en ökad biologisk mångfald.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/sthansbackar