Sommarlovsparken

Sommarlovsparken på Mårtens Fälad är en typisk park från 1960/70-talet med en bred gräsplan med planterade buskage och en gammal pilallé. I anslutning till parken finns gångstigar, gräsplaner och en lekplats.