Kunskapsparken blir Lunds näst största park

32 000 växter på en yta stor som 30 fotbollsplaner. I östra Lund bygger vi just nu kommunens näst största park (störst är S:t Hans backar), som beräknas öppna sommaren 2022. Så länge parken är en arbetsplats är det inte tillåtet att besöka den.

Orienteringskarta över Kunskapsparken i Lund

Kunskapsparken strax öster om centrala Brunnshög blir mycket stor. Den rymmer därför en bredd av naturmiljöer och olika slags aktiviteter.

I Kunskapsparken hittar du bland annat

 • Lekfulla miljöer för alla åldrar
 • En mängd träd och buskar med ätliga frukter och bär
 • Odlingslotter och växthus
 • Breda raka gångar, slingrande stigar och en särskild ridstig
 • Dammar och vattendrag med spänger, broar och hoppstenar
 • En höjd med utsikt ut över jordbrukslandskapet och in mot Lunds stad.

Mellan stad och land

Kunskapsparkens närmaste grannar är den nya stadsdelen Brunnshög i väster, forskningsanläggningarna ESS och Max IV i norr och det skånska odlingslandskapet i öster. Du tar dig enkelt hit med spårvagnen. Närmaste hållplats är Max IV.

Naturen får plats

I en stor park kan vi ge naturen mycket plats. Träd och växtlighet skapar skydd för den skånska vinden och ger skugga under sommaren. Dammar och vattendrag ger plats för dagvattensamlingar när det regnar rejält. I skogsträdgårdens lugn hör du surret av humlor, bin och andra viktiga insekter.

Fortsatt plats för odling

I Kunskapsparken får odlingen stor plats – detta är ju historisk odlingsmark. Stadsodlingsverksamheten på Brunnshög flyttas till Kunskapsparken, som utrustas med både odlingslotter och växthus. Och runtom i parken planterar vi många sorters frukt, bär och nötter som den som vill är välkommen att smaka.

Kunskapsparken i siffror

 • Storlek: 21 hektar (cirka 30 fotbollsplaner)
 • Färdig: Sommar 2022
 • Antal växter: 32 472
 • Antal träd: 3 319
 • Antal växtarter: 392
 • Längd stigar: Cirka 3 800 m
 • Vatten: Två bäckar, en stor damm
 • Skogsträdgård: 1 400 m²
 • Odlingsområde: 19 000 m²
 • Högsta punkt: 81,25 m ö.h.

Flygbild över Kunskapsparken i Lund

Den framväxande Kunskapsparken fotograferad österifrån, en januaridag 2021.

Nobelparken och Kunskapsparken

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kunskapsparken