Varsamma insatser ska utveckla friluftslivet i Torna Hällestad

1 juli, 2021

Utveckla friluftslivslivet med information, uppmärkta leder och parkering och knyt gärna samman Torna Hällestad med närliggande naturområden. Men var rädd om bykänslan och låt naturen kännas vild och inte som en park.

”Torna Hällestad får inte bli ett nytt Skrylle.” Det var några av de synpunkter som Torna Hällestadborna förde fram under den vecka som Lunds kommun bad om tankar och förslag kring hur friluftslivet i området kan utvecklas.

Vresbokar i Torna Hällestad

Alla byns invånare bjöds in att lämna förslag och synpunkter. Knappt 40 personer deltog, så svaren kan inte räknas som representativa, men projektledare Maria Rodriguez sätter ändå värde på dem.

– Vi har gått igenom inlämnade synpunkter, utvecklingstips och förslag. De har hjälpt oss till att förstå hur friluftslivet i Torna Hällestad kan utvecklas, både kort- och långsiktigt.

– De orörda och fortfarande vilda områdena kommer vi inte att röra. I det här projektet har vi möjlighet att göra mindre åtgärder som bättre skyltning av leder och informationsskyltar, men också sittplatser och annat som höjer värdet för besökarna, säger Maria Rodriguez.

Enkäten är en del i ett projekt som ytterst syftar till ett hållbart friluftsliv i Lunds kommun. Ett sätt är att förstärka, komplettera och förbättra det som redan finns. I Torna Hällestad planerar kommunen för att tillgänglighetsanpassa genom så kallade angöringspunkter och information. Målet är att förbättra förutsättningarna för friluftsliv och rekreation till, i och kring naturområdena i Torna Hällestad.