Coronaanpassad loppis

2 juni, 2021

Lunds kommun har beviljats tillstånd att arrangera loppis på Södra Esplanaden. Under pandemin har dock förutsättningarna för loppis ändrats och har anpassats till rådande restriktioner. Om inte restriktionerna kan följas kommer kommunen inte ha möjlighet att genomföra loppisen. Representanter från kommunen kommer att närvara men ansvaret att följa rekommendationerna ligger på alla, försäljare som besökare.


Loppmarknad med prylar, klädstänger och besökare

För att klara rådande restriktioner har antalet försäljningsplatser minskats från 151 platser till 22. Med ett krav på maximalt 100 personer på hela ytan kan endast en försäljare per försäljningsplats tillåtas, resterande antal personer behöver utgöras av loppisens besökare.

Platsen är nu begränsad till ytan på Södra Esplanaden mellan Flormansgatan och Kastanjegatan. Normalt samsas två försäljningsplatser mellan träden i allén, nu kommer bara en försäljningsplats att tillåtas.

-        Vi har en ambition att klara av en begränsad och trygg loppis. För att göra det krävs att alla hjälper till och tar sin del av ansvaret för minskad smittspridning. Risken finns att det trots allt blir för många människor på platsen och då måste loppisen stänga igen på obestämd framtid, säger Fredrik Gustavsson, på tekniska förvaltningen.

Loppisen gäller från lördag 5 juni. Utöver anpassningen till restriktionerna gäller som vanligt:

  • Först till kvarn för att få en försäljningslats
  • Det är gratis, ingen avgift
  • Man får packa upp sina varor tidigast kl. 06.30 och stå fram till kl. 15.00. Därefter ska det vara städat.

flygfoto över södra esplanaden med markerat område för loppisen
Inom det markerade området, Södra Esplanaden från Flormansgatan till Kastanjegatan, kommer det att finnas plats för 44 försäljningsplatser och ett maximalt antal på 100 personer.