Säkrat stöd till föreningar och studieförbund

6 maj, 2020

Folkhälsomyndighetens rekommendationer har lett till att många föreningar och studieförbund inte kunnat genomföra sina aktiviteter som planerat i år. Kultur- och fritidsnämnden har därför beslutat att basera nästa års ekonomiska stöd på aktiviteter som skett under 2019, inte 2020.

Varje år ansöker över hundra föreningar och studieförbund om ekonomiskt stöd från Lunds kommun. Två av bidragsformerna (kommunala aktivitetsstödet och lokalkompensationsbidraget) baseras på organisationens verksamhet föregående år. Förenklat innebär det, ju fler aktiviteter och deltagare under året, desto högre bidrag nästa år.

Coronapandemin har föranlett Folkhälsomyndigheten att utfärda strikta rekommendationer för att motverka att folk samlas och aktiviteter som kräver närkontakt. Detta har inneburit att föreningar och studieförbund har varit tvungna att ställa om sina aktiviteter eller i vissa fall ställa in dem helt.

Kultur- och fritidsnämnden har därför beslutat att basera nästa års ekonomiska stöd på aktiviteter som skett under 2019. Beslutet innebär att föreningar och studieförbund som tvingats ställa in eller minska sina aktiviteter under 2020, inte kommer drabbas nästa år när de söker kommunalt aktivitetsstöd och lokalkompensationsbidrag. Beräkningen av bidrag 2021 kommer baseras på de inrapporterade uppgifterna för 2019, inte föregående års siffror som är vanligt förfarande.

Lokalkompensationsbidrag

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd

Coronaviruset och covid-19