Nytt år och nya taxor

2 januari, 2020

Från och med den 1/1-2020 gäller nya taxor för uthyrning av kommunala idrottslokaler och anläggningar samt för kommunens anläggningar, lokaler och tjänster inom verksamhetsområdena kultur och bibliotek.

De nya taxorna och allt innehåll om hur dessa tillämpas finns i två dokument som heter:

Taxor och avgifter 2020 för idrotts- och fritidsanläggningar från KF

Taxor och avgifter 2020 för kulturanläggningar och folkbibliotek från KF