Nya anpassningar inom Kulturskolans verksamhet till följd av corona-pandemin

24 november, 2020

På grund av den ökade smittspridningen och de nya restriktionerna har Lunds kommun uppdaterat nya anpassningar för Kulturskolan Lund.

Anpassningarna utgår från två principer:

 1. Alla Kulturskolans elever skall fortsatt kunna erbjudas kontinuerlig undervisning i någon form.

Utgångspunkten är att kulturskolan är en viktig del av elevers fritid och att vi därför har som ambition att i möjligaste mån bedriva en kvalitativ undervisning på plats, men där hänsyn tas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens budskap om att gränsen om åtta personer vid allmänna sammankomster ska vara normerande för hela samhället, även om inte restriktionen gäller undervisning.

 1. Anpassningar av undervisningen skall göras för att ytterligare minimera risken för smittspridning.

Utifrån punkt 1 sker ytterligare anpassningar som är nödvändiga för att leva upp till rådande restriktioner. Det kan till exempelvis vara genom att helt ställa in aktiviteter där olika elevgrupper möts, eller genom att öka avstånden mellan eleverna i grupplektioner samt att dela på grupper som bedöms vara för stora. Bedömning av gruppernas storlek sker med hänsyn till ovan resonemang om att åtta personer ska vara normerande, men även undervisningens struktur och lokalernas storlek tas med i bedömningen.

Mer specifikt innebär detta följande:

 • Elever som har enskild musikundervisning och utöver det orkesterverksamhet eller Suzukigruppsundervisning:

Dessa elever fortsätter med sin enskilda lektion varje vecka. Om det är möjligt kan de utöver det erbjudas en anpassad orkesterundervisning eller Suzukigruppsundervisning i mindre grupper och med större avstånd. Varje lärare hör av sig till sina elever med besked om vad som gäller för just deras undervisning.

 • Elever som har enbart gruppundervisningslektioner

(Gäller dans, teater, bild & form, film, cirkus, rytmik, gruppundervisning på instrument och körsång)

För att dessa elever ska kunna fortsätta att få en undervisning på säkert sätt anpassas lektionerna så att gruppens storlek minskas. Om exempelvis en grupplektion inte kan genomföras för att rummet är för litet för att hålla två meters avstånd kan den omvandlas till mindre grupper med max åtta elever i varje.

Till exempel kan lektionerna genomföras antingen med halv grupp som träffas varannan vecka och håller avstånd, eller att veckans lektionstid halveras så att halv grupp träffas varje vecka på en kortad undervisningstid. Varje lärare hör av sig till sina elever med besked om vad som gäller för just deras undervisning.

 • Alla spelprojekt som ligger utanför det ordinarie schemat ställs in helt.

 • Alla former av aktiviteter med deltagare utöver skolans elever och lärare ställs in helt.

Det gäller alla publika konserter, föreställningar och uppspel, gemensamma speldagar och samarbeten med andra kulturskolor.

Utöver detta fortgår följande åtgärder för att minska smittspridning som har genomförts tidigare:

 • Utökad städning i alla kulturskolans lokaler.
 • Tillgång till handsprit för besökare i allmänna ytor samt i undervisningsrum.
 • Tydliga förhållningsregler för vårdnadshavare att ex ej vistas i lokalerna utan vänta utomhus under deras barns lektionstid.
 • Inga elever med symptom får delta i undervisningen.
 • Tydliga förhållningsregler kring att lärare stannar hemma vid minsta symptom.
 • När en lärare är frånvarande på grund av ex sjukdom tar verksamheten inte in vikarier. Detta för att minimera möten mellan ”nya” individer.

Ovan beskrivna åtgärder gör det möjligt att bedriva en undervisning där vi balanserar ett ansvarstagande för smittspridningen med en omsorg om barnens behov och föräldrars önskemål.

Vad innebär detta för verksamheten fram till jullovet?

De ovanstående restriktionerna börjar gälla från tisdagen den 24 november. Detta innebär att alla planerade konserter och uppspel innan jul ställs in. Detta gäller även elever som skulle spela för varandra.

Vad innebär detta för verksamheten vårterminen 2021?

Hur våren utvecklar sig finns det ingen som vet, men de föreslagna åtgärderna gör det möjligt för Kulturskolan att mer långsiktigt planera verksamheten utifrån det ”nya normala” och göra det bästa av situationen. Inom Lunds kommun arbetar man i nuläget med att förbereda för en planeringshorisont till och med den siste juni.
Detta innebär inte att åtgärderna kommer vara statiska till dess. Kulturskolan kommer veckovis stämma av läget och genomföra antingen lättnader av åtgärder eller ytterligare åtgärder beroende på utvecklingen.

Ledningen för Kulturskolan Lund