Kommunen stöttar lokala konstnärer

21 april, 2020

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst har beslutat att stötta aktiva konstnärer i Lundaområdet genom att köpa in lokal konst för en kvarts miljon kronor. Pengarna tas från konsthallens budget, avsedda för underhåll av befintligt konstbestånd.

Den pågående coronapandemin påverkar hela samhället. Det sätter krav på myndigheter att stötta och hjälpa privata- och ideella krafter, att ta sig igenom dessa svåra tider. Kultursektorn, som många gånger bygger på möten och interaktioner, drabbas hårt av gällande restriktioner för att minska smittspridning. Därför har kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst beslutat att stötta aktiva konstnärer i och runt Lund genom att köpa in mer av deras konst.

- Det är viktigt att kommunen stöttar det lokala konstlivet. Genom en omfördelning i budgeten såg vi en chans att köpa in mer lokal konst, så därför tog vi den, säger Gunnar Brådvik, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Inköpssumman är 250 000 kronor och tas från medel som annars varit avsedda för att restaurera och underhålla befintlig konst i kommunens ägo.

- Det känns bra att vi i dessa osäkra tider kan stödja lokala konstnärer lite extra. Vid inköp har vi alltid ett regionalt perspektiv och i år blir det fortsatt fokus på konstnärer med anknytning till Lund, konstaterar Åsa Nacking, chef för Lunds konsthall.