Fritidsgårdar kräver föranmälan

18 december, 2020

På måndag stänger kommunens fritidsgårdar för all öppen verksamhet, vilket innebär att man inte kan besöka fritidsgården utan att anmäla sig till en planerad aktivitet. Detta görs för att ytterligare minska smittspridningsrisken bland barn och ungdomar i kommunen.

Från och med den 21 december kommer samtliga fritidsgårdar endast vara öppna för planerad och riktad gruppverksamhet med max 8 deltagare. Deltagare måste anmäla sig till aktiviteterna i förväg.

Det är viktigt att vi alla försöker att minska risken för vidare smittspridning. Genom att begränsa besöksantalet och förlägga många aktiviteter utomhus, hoppas vi kunna göra just detta samtidigt som vi även fortsatt kan stötta ungdomar till en meningsfull och utvecklande fritid, säger Jari Kajanne, idrott- och fritidschef i Lunds kommun.

Information om de planerade aktiviteterna på respektive fritidsgård kommer att läggas ut på deras Instagram-konto. Anmälan sker sedan via ”direct message” på Instagram eller via telefon/e-post till fritidsgården. Aktiviteter kan ske i och utanför fritidsgårdens lokaler (max 8 pers). Även uppsökande verksamhet kommer att prioriteras för att nå fler unga.

Fritidsgårdarnas Instagram-konton hittar du på UNGILUNDs hemsida