Fortsatt öppet elljusspår i Genarp

21 januari, 2020

Lunds kommun har nått en överenskommelse med en privat markägare i Genarp, för att fortsatt hålla elljusspåret vid Genarps idrottsplats öppet. Tidigare planerad stängning av spåret kommer därför inte verkställas.

Nyligen kom Lunds kommun överens med en privat markägare i Genarp om en lösning, som möjliggör att elljusspåret vid Genarps idrottsplats kan förbli öppet. Överenskommelsen har föregåtts av förhandlingar kring olika alternativ för att nå samsyn i frågan.

- Det är mycket glädjande att vi fått till stånd ett avtal för att kunna fortsätta ha motionsspåret öppet på samma sträcka som idag, säger Gunnar Brådvik, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunen hade innan denna överenskommelse planerat att stänga spåret och återställa marken under december, eftersom tidigare försök att nå en överenskommelse inte lyckats. Avtalet som nu tecknats mellan kommun och markägare löper under 2020, vilket innebär att en ny förhandling kommer att ske inför 2021.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se