Ungdomar övar trafikolycka på Gastelyckan

13 maj, 2019

Den 15 maj hålls en simulerad trafikolycka på Gastelyckan. Övningen är en del av ungdomsprojektet Människan bakom uniformen. Allmänheten är välkommen att närvara vid övningstillfället.

Människan bakom uniformen MBU

Onsdagen den 15 maj kl. 18-20 kommer ungdomar och blåljuspersonal tillsammans öva på en simulerad trafikolycka på Gastelyckans övningsfält (Glimmervägen 12). Övningen är höjdpunkten i ungdomsprojektet  Människan bakom uniformen (MBU), där ungdomarna får en chans att visa upp vad de lärt sig under föregående kurstillfällen. Allmänheten är hjärtligt välkomna att närvara vid den simulerade övningen

Människan bakom uniformen (MBU)
MBU är ett ungdomsprojekt där ungdomar mellan 15-20 år får träffa och lära känna personal från samhällsstödjande yrken som polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård, socialtjänst och kommunens fältgrupp.

Tanken är att ungdomarna genom projektet ska få insyn och förståelse för yrkena och människorna bakom uniformen. Personal inom de olika yrkena får samtidigt en chans att lära känna ungdomarna. En kväll i veckan, under tio veckor, får deltagarna tillsammans med personal från de olika yrkena prova på delar av deras arbetsuppgifter och vardag.

Ambitionen är efter avslutad MBU-kurs erbjuda ungdomarna möjlighet till fortsättning som MBU-ambassadör, där de är med och utvecklar arbetet med projektet. 

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se