8 februari, 2019

Den sista delen av utvecklingsplanen för Stadsparken inleds med att dammen töms och rensas. Därefter påbörjas ett anläggningsarbete i parkens södra del, området mellan entrén vid Mejeriet och dammen. Arbetet med att tömma och rensa dammen pågår under ca två veckor med start 11/2.

Att tömma dammen beräknas ta några dagar och därefter kan maskiner användas för att rensa botten från sediment och andra typer av avfall.  

Fisk från dammen kommer att erbjudas till andra skånska kommuner, alternativt användas som föda i storkprojektet. 

Medan dammen töms får dammfåglarna tillgång till öppet vatten i ett dike som fylls tillfälligt öster om dammen, en lösning som tagits fram i samråd med veterinär. Här sker också utfodring. Det är främst gräsänderna som är beroende av mat och vatten i parken medan tillfälligt gästande sjöfåglar som skarv och häger kommer att leta föda på annan plats under tiden. 

Som besökare i parken kan du ta dig fram som vanligt under hela arbetsperioden. Gångstråket utanför arbetsområdet blir något smalare för att skapa utrymme för arbetsmaskiner, och underlaget påverkas av trafik och arbete, vilket gör att det kan bli lerigt och blött beroende på väder. 

Frågor och svar

 1. Kan vem som helst hämta fisk när dammen töms?
  Nej, vi har ingen möjlighet att lösa detta praktiskt och det är inte heller tillåtet att ta av allmän egendom. Den här mängden fisk måste tas omhand på ett storskaligt sätt och av säkerhets- och miljöskäl tillåts inga privata fordon i parken. 
 2. Fyller ni på med nya fiskar när dammen är fylld igen?
  Nej, vi kommer inte att plantera in fisk. Det brukar lösa sig på naturlig väg eftersom fåglar kan ta med sig fiskrom från andra vattendrag. Det är inte heller tillåtet att släppa ut fisk i dammen eftersom det kan medföra sjukdomar. Vissa fisksorter, som till exempel karp, förökar sig snabbt och kan därmed försämra vattenkvalitén.
 3. Hur lång tid tar det att tömma dammen, och hur går det till?
  Vi drar ut proppen! Men proppen, eller rättare sagt ventilen, kan vara skadad av t ex trädrötter och vi har även förberett med pumpar. Vi räknar med att det tar några dagar att tömma ut de ca 7000 kubikmeter vatten som ryms i dammen, och därefter kan vi köra med maskiner på botten och rensa bort sediment och avfall.
 4. Kan bottensedimentet användas på något sätt?
  Bottensedimentet består av förmultnat växtmaterial. Vi har tagit prover och väntar på resultat. Om proverna inte visar några föroreningar kan sedimentet användas som fyllnadsmassor på annan plats i kommunen.
 5. Görs några åtgärder på ön i dammen?
  I samband med arbetet i dammen kommer vi att lägga ut halm för att göra ön lite extra välkomnande inför häckningssäsongen, eftersom vi vet att den är populär bland svanar. Kanske träffar vår ensamma svanhona en partner i år?
 6. Vad är det som ska anläggas vid dammens södra del, det avspärrade området nära ingången vid Mejeriet?
  Här ska vi bygga den sista etappen av den utvecklingsplan för Stadsparken som antogs 2009, på temat Nordisk djungel. Den nya delen ska vara klart i höst. Vi kommer snart att berätta mer!

Relaterad information

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se