Lunds bibliotek ökar när bibliotekssverige minskar

23 maj, 2019

Lunds bibliotek går mot den nationella trenden vad det gäller besök och utlån. Det visar den nationella biblioteksstatistiken, som presenterades i veckan. När bibliotekssveriges siffror generellt minskar, ökar folkbiblioteken i Lund.

Bibliotekshylla

Igår presenterade Kungliga biblioteket den nationella statistiken för landets alla bibliotek. Med avseende på utlån och besök är den generella trenden i riket sjunkande. I snitt besöker och lånar folk i mindre grad på Sveriges bibliotek. Men ”kunskapsstaden” Lund utmärker sig och går mot trenden. I Lund ökar istället utlåningen med 1 % ( totalt 1 020 000 utlån) och besöksantalet med 4 % (totalt 1 234 000 besök).

- Det är väldigt glädjande och ett kvitto på att vi har en bra verksamhet. Vi har haft många besök på våra föreläsningar och andra evenemang, men det är inte enbart det som bidragit till de fina besökssiffrorna. Hälften av utlånen är barnböcker och vi tror att våra förskolebibliotek* har haft stor inverkan. De bidrar till att barn och deras vuxna även besöker de vanliga biblioteken, säger Karin Bergendorff, bibliotekschef i Lunds kommun

- Det är glädjande att Lundaborna sticker ut i Sverige och väljer att båda låna fler böcker och besöka biblioteken oftare, menar Gunnar Brådvik, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I Lund finns tio folkbibliotek och en biblioteksbuss. Den största ökningen i besök står de nio stadsdelsbiblioteken för, 8 % jämfört med förra året. Fem av dessa har ”Meröppet”, vilket innebär att besökarna kan komma till biblioteket även när det inte är bemannat, oftast kl. 07-22.

- Vi har också en omfattande digital, uppsökande och rörlig verksamhet där bland annat förskolebiblioteken, ”pop up”-cyklarna och digitala tjänster som strömmad film och e-böcker ingår som inte syns i de här siffrorna. Så våra möten med Lundaborna är ännu fler än de som syns i statistiken, konstaterar Karin Bergendorff

 

* Förskolebibliotek är ett samarbete mellan Folkbiblioteken och de kommunala förskolorna där förskolorna har en biblioteksverksamhet på plats. 

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se