Mia fixar simundervisning för fler

20 maj, 2019

Lunds kommun satsar på ökad simkunnighet och siktar mot att bli Sveriges bästa simundervisningskommun. Först ut i den nya satsningen är tillsättningen av simundervisningskoordinatorn Mia Fält.

simundervisningskoordinatorn Mia Fält

Det är roligt och viktigt att kunna simma. Simkunnighet är ett av Lunds kommuns prioriterade områden och man arbetar kontinuerligt med att öka tillgången till simundervisning i kommunen. Nu gör man en ny satsning för att både möta en ökad efterfrågan på simskoleplatser och nå fler barn och vuxna i hela kommunen. Ett första steg i denna satsning är tillsättningen av en simundervisningskoordinator.

- Tjänsten är relativt ny men jag har till uppgift att se över hur vi kan effektivisera simundervisningen för kommunens barn. Förutom att koordinera skolornas simundervisning på Högevall, kommer jag också arbeta mycket mot våra friluftsbad i Dalby, Genarp, Södra Sandby, Veberöd samt Källbybadet på Klostergården i centrala Lund, säger Mia Fält, simundervisningskoordinator.

- Som simlärarutbildare för Svenska Livräddningssällskapet utbildar och säkerställer jag dessutom vår badpersonal. Säkerheten går alltid först och därför måste våra simlärare har rätt utbildning, fortsätter Mia Fält.

För att upprätthålla hög simkunnighet i kommunen kommer koordinatorn även se över vilka utbildningsinsatser som behöver göras, samt se hur många simundervisningsgrupper vi kan bedriva på Lunds kommuns friluftsbad under sommaren. Den långsiktiga visionen är att i framtiden kunna erbjuda sommarsimskola på samtliga friluftsbad i Lunds kommun.

- Lund sträcker sig långt österut och därför ska vi värna om våra utebad och ge de bästa förutsättningarna för våra barn under sommarlovet. Kommunens fem utebad här viktiga samhällsfunktioner för barn och unga under tiden vart skolorna är stängda och det finns en stor efterfrågan på simundervisning och andra fritidsaktiviteter, säger Thomas Lindhard, badchef i Lunds kommun.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se