14 februari, 2019

Lördagen den 16 februari kl. 13-16 arrangeras det en ”Vinterfest” för alla Fäladsbor på Fäladstorget. Festen är en kick-off för det nystartade nätverket ”Tillsammans för Fäladen”. Med koordinatorsresurser från Lunds kommun ska kommun, föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle tillsammans bilda ett nätverk för att stärka och utveckla Norra Fäladen

 Genom nätverket vill vi tillvarata alla goda krafter som finns i området och tillsammans ge Fäladsborna bättre möjlighet till inflytande och påverkan på vad som händer i närområdet, säger Thor-Björn Blomquist, utvecklare på Lunds kommun.

Genom gemensamma aktiviteter, arrangemang, sommarpraktik till unga, workshops, informationskvällar, föreläsningar och områdesdagar vill nätverket synliggöra vilka möjligheter stadsområdet har. Detta görs för att stärka Fäladens identitet och vi-känslan bland de boende, samt för att påvisa de lokala vinsterna med kreativ samverkan kring föreningslivet, lovaktiviteter, studiemöjligheter och lokala näringslivet.

 Vi har stora förhoppningar på denna sortens nätverksmodell. Faller arbetet väl ut är det vår ambition att vi ska kunna använda samma arbetsmodell för fler stadsområde i Lunds kommun framöver, menar Thor-Björn Blomquist.

Nätverket ”Tillsammans För Fäladen” består av: Fäladsgårdens Fritidsgård, Vårdcentralen Norra Fäladen, St. Hans Kyrka, Lunds östra stadsdelsförsamling, Ica Supermarket fäladstorget, McDonalds Norra Fäladen, Mötesplats F30, Lunds kommunala fastighets bolag, Apoteket Kronan, Fäladstorget, Fäladsgården, Högstadieskola, Fixa Till, Tamam, Lunds sport klubb, Lunds fotbollsförening, Karate Syd, Lund FF, Lunds civila ryttarförening, Drottningsstadens scoutkår, Norra Fäladens Bibliotek, Hyresgästföreningarna Offerkällan & Rådhusrätten

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se